Hoe (verschillend) werkt een consulent?

isvw

Ledendag 31 januari 2015

Opgeven: uiterlijk 17 januari via dit webformulier: hier aanmelden.

Programma

10.00-12.30: drie achtereenvolgende sessies met 1 cliënt waarbij alle consulenten aanwezig zijn
12.30-13.30: lunch
13.30-16.30: drie aparte consulten met 1 cliënt waarvan consulenten elkaars sessie niet bijwonen maar blijven voor de nabespreking

De motivatie voor deze VFP dag is dat mensen kunnen meemaken hoe verschillend filosofisch consulenten te werk gaan. Drie consulenten zullen op deze dag intensief aan de slag gaan met twee casusinbrengers: Hein Hoek, Catharina de Haas en Frank Vandendries. Als dagvoorzitter zal Dick Kleinlugtenbelt optreden.
In de ochtend werkt elk een half uur aan dezelfde casus die na een half uur wordt ‘doorgeschoven’ aan de volgende consulent. Alle consulenten blijven daarbij aanwezig. In de middag werkt elke consulent individueel en achtereenvolgens zonder aanwezig te zijn bij het werk van de anderen. De constante factor is de cliënt met casus. Elke consulent toont de eigen aard en techniek.
Alle deelnemers (drie consulenten, twee casusinbrengers, alle toehoorders) blijven voor de nabespreking om eerste indrukken te geven, om de stijlen te vergelijken en te evalueren, om vragen te stellen onder leiding van een voorzitter.
Het gaat op deze dag niet om ‘de beste’ of een concurrentieslag tussen de consulenten. Elke toehoorder bepaalt dat zelf. Het is aan iedere deelnemer om zelf uit te maken wat het meeste bevalt en om te genieten van een voortschrijdend inzicht.

Locatie: ISVW in Leusden
Meer informatie: Reinskje Talhout talhout@planet.nl.
De kosten voor de gehele dag inclusief lunch zijn €24,-. Het is in het ISVW restaurant niet toegestaan om een zelf meegebrachte lunch te gebruiken.
Deelname is pas bevestigd als wij uw betaling ontvangen hebben op:
bankrekening 1270099
t.n.v. Vereniging voor Filosofische Praktijk.
IBAN: NL83INGB0001270099
BIC: INGBNL2A

Hein Hoek

Hein Hoek, philocon.org


Catharina de Haas, consulent

Catharina de Haas


Frank Vandendriesch

Frank Vandendriesch


Oud-voorzitter van de VFP, gespreksleider moreel beraad.

Dick Kleinlugtenbelt

Programma in detail:
Ochtend: drie achtereenvolgende sessies met 1 cliënt waarbij alle consulenten aanwezig zijn
10 00 uur: allen verzamelen (drie consulenten, twee casusinbrengers, toehoorders)
10 15 uur: inleidend praatje en loting over de volgorde consulenten
10 30 uur: eerste consulent
11 00 uur: tweede consulent
11 30 uur: derde consulent
12 00 uur: noteren van eerste indrukken door alle partijen(geen discussie); loting consulentenvolgorde voor de middag
12 30 uur: lunch
Middag: drie aparte consulten met 1 cliënt waarvan consulenten elkaars sessie niet bijwonen maar blijven voor de nabespreking
13 30 uur: eerste consulent
14 00-14 15 uur: pauze
14 15 uur: tweede consulent
14 45-15 00 uur: pauze
15 00 uur: derde consulent
Geen pauze
15 30-16 30 uur: allen verzamelen (drie consulenten, twee casusinbrengers, alle toehoorders); eerste indrukken geven; vergelijken, evalueren, vragen stellen
16 30 uur: afscheid nemen