Wat is de VFP?

De Vereniging voor Filosofische Praktijk organiseert studiedagen, seminars, workshops en netwerkdagen voor alle praktisch-filosofisch geïnteresseerden. De VFP is hiermee het platform voor de filosofie in de praktijk.

De VFP bevat afdelingen voor socratisch gespreksleiders, filosofisch consulenten, organisatiefilosofen en voor filosofie en onderwijs. Er wordt gewerkt aan de constructie van een afdeling voor filosoferen met kinderen. In deze afdelingen werken leden gericht aan de professionalisering van hun vakgebied. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd voor leden en niet leden waarop het filosoferen met een actueel maatschappelijk onderwerp in verband wordt gebracht. Het doel van de VFP zoals dat bij oprichting in 1989 werd geformuleerd, namelijk “de filosofische praktijk aan te laten sluiten bij de behoefte aan bezinning en reflectie in de samenleving”, is tot op heden een drijfveer voor de vereniging. Dit doen we door het vergroten van kennisdeling en het stimuleren van onderlinge contacten. De vereniging is bovenal een ontmoetingsplaats voor mensen met een hang naar filosofie als verdieping van het denken en motivatiebron van het handelen.

Informatie over de activiteiten van de VFP wordt verspreid via e-mail naar alle leden, de website van de ISVW, in magazines zoals Filosofie en Praktijk en uiteraard via deze website. De VFP is ook volop aanwezig in de sociale media met berichtgeving, netwerkmogelijkheden en discussiefora.