21 maart: Aangepast programma lustrumviering – VFP 25 jaar

Op 21 maart stond de viering van het 25-jarig jubileum gepland. Op diezelfde dag vind op de ISVW ‘s middags de uitvaartplechtigheid van RenĂ© Gude, oud-directeur van de ISVW, plaats.
Om die reden is het programma aangepast. Het middagprogramma komt te vervallen, en er is alleen in de ochtend een bijeenkomst.

Het programma is als volgt:

  • 10:00 Ontvangst met koffie en een kleine lekkernij.
  • 10:30 Opening en welkom door de voorzitter, Ronald Wolbink.
    Daarna filocafé onder leiding van Trees Schopman met als
    thema: de waarde van filosofie en bovenal toegepaste filosofie in onze huidige maatschappij.
  • 12:30 U wordt getrakteerd op een lunch bij de ISVW. (geen kosten)

Aanmelden graag voor 14 maart: