Intervisiedag werkendevraagmethode

28-2-2015 en 12-9-2015

Dit jaar gaan we een proef doen met intervisie op basis van gehanteerde methode. Daarvoor mogen toelatingseisen worden gesteld. Als u een intervisiegroep wilt opzetten kunt u zich melden bij de secretaris. De aftrap van dit experiment wordt gegeven door de filosofisch consulenten die de werkendevraagmethode hanteren, de methode die nu wordt onderwezen aan de ISVW. Annemarie Soeteman en Ricardo Tetteroo zullen de dag in goede banen leiden.

Aanmelden: alleen diegenen die een ISVW certificaat “beroepsopleiding tot filosofisch consulent” of “beroepsopleiding tot filosofisch practicus” bezitten.

Aanmelden voor 28 februari
Aanmelden voor 12 september

Locatie: ISVW in Leusden.
Meer informatie: Reinskje Talhout: talhout@planet.nl.
De kosten voor de gehele dag inclusief lunch zijn €24,-. Het is in het ISVW restaurant niet toegestaan om een zelf meegebrachte lunch te gebruiken.
Deelname is pas bevestigd als wij een kopie van uw certificaat en uw betaling ontvangen hebben.
De kopie kan gestuurd worden naar: penningmeester@verenigingfilosofischepraktijk.nl.
De betaling kan gedaan worden t.n.v. Vereniging voor Filosofische Praktijk te Leusden op:
IBAN: NL83 INGB 000 127 0099
BIC: INGBNL2A

Programma in detail:

10 00 uur: Welkom en voorstelrondje
10 30 uur: Boekbespreking van ‘Wie het niet weet, mag het zeggen’, geschreven door Harm van der Gaag. Wat vind je typerend voor deze methode? Wat zijn de valkuilen? Waar loop je zelf tegenaan? Wat doe je nu anders?
12 00 uur: lunch
13 00 uur: intervisie volgens de ‘fresh questioning methode’,om eens iets langer stil te staan bij de vragen die we onze cliënten stellen…
14 00 uur: stoelendans (oefenen in viertallen. Casusinbrenger en consulenten worden door het lot bepaald.)
14 45 uur: pauze en bespreken binnen de oefengroep
15 00 uur: stoelendans (oefenen in viertallen. Casusinbrenger en consulenten worden door het lot bepaald.)
15 45 uur: pauze en bespreken binnen de oefengroep
16 00 uur: allen verzamelen; indrukken geven; vergelijken, evalueren, vragen stellen
16 30 uur: afscheid nemen