Consulenten in Noord-Holland

Drs. Frederike de Jong

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Filosofie (VU) Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie (UU) Socratisch Gespreksleider (VFP)
Aanvullende opleiding(en): Diëtistenopleiding, regressietherapie, meditatieleraar.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): NVRT

Loop je vast in bepaalde concrete situaties, of heb je fundamentele vragen over het leven, dan kun je een filosofisch consult overwegen. Het is mijn missie om je weer in verbinding te helpen komen met je innerlijke kompas, waardoor je meer helderheid hebt over jouw levensdoel en weet wat je volgende stap is om te zetten.

Amsterdam
http://www.zielswerk.nl
zielswerk@planet.nl
0648089583

Dr. Justine Pardoen

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): * Socratisch Gespreksleider bij Boltentraining (Hans Bolten en Kristof Van Rossem) * Filosofisch Practicus bij ISVW (Harm van der Gaag)
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Amsterdam
www.dedenkruimte.nl

Drs. Arnold Ziegelaar

Hoogst genoten opleiding: WO Wijsbegeerte, momenteel buitenpromovendus Universiteit Leiden.
Beroepsopleiding(en): Is ook docent bij opleiding tot geestelijk verzorger.
Aanvullende opleiding(en): Filosofisch Consulentschap Socratisch Gespreksleider (VFP), Basisopleiding HBO-docent (VU).
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Praktijk GoedGesprek is een vrijplaats voor filosofie en levensbeschouwing en richt zich vooral op verheldering van levensproblemen en existentiële thema’s. Werkt met een open model van zingeving dat de levenssituatie onderzoekt met het oog op zelfverwerkelijking. Daarbij is er aandacht voor de poëtische en mystieke dimensie van het bestaan.

Vogelenzang (nabij Haarlem)
www.arnoldziegelaar.nl
arnoldziegelaar@online.nl