Consulenten in Overijssel

Drs. Timon Meynen

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Doctoraal (master) grondslagen en geschiedenis van de psychologie (Rijksuniversiteit Groningen) Doctoraal (master) wijsbegeerte (geen diploma) (Rijksuniversiteit Groningen) Assistent in opleiding wijsgerige antropologie (Faculteit Wijsbegeerte Erasmus Universiteit)
Aanvullende opleiding(en): Basisopleiding Filosofie in de Praktijk (ISVW) Beroepsopleiding Socratisch Gespreksleider (ISVW)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Filosofische Praktijk Faidros uit Enschede helpt mensen en organisaties in tijden van crisis of impasse wijs te worden uit zichzelf en elkaar. Faidros begeleidt u bij de noodzakelijke bezinning op uw bestemming.

Enschede
www.faidros.nl
info@faidros.nl
0683513404

Trees Schopman

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): MA Religiewetenschappen (levensovertuiging en beleid) (2008-2011) MA Filosofie (sociaal-politieke en ethische wijsbegeerte) (2007-2011) LVSC-Supervisiekunde I en II (1997-1999) VO Management, Personeel & Organisatie (1996-1998) HBO-maatschappelijk werk (1977-1981)
Aanvullende opleiding(en): Aanvullende opleidingen: IVN-natuurgidsopleiding (2018-2019) Interdisciplinaire basismodule antroposofie (Academie AG) (2012-2013) Pedagogisch-didactische aantekening (2005) NMI-mediation (2004)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Deventer / Diepenveen
www.filosofischepraktijkdeventer.nl www.filosoferenindeventer.nl/
schopman@despiegel.nl