Consulenten in Zuid-Holland

Ricardo Tetteroo

Hoogst genoten opleiding: HBO
Beroepsopleiding(en): -
Aanvullende opleiding(en): Leiding geven aan socratische gesprekken (SCN); Filosofisch Consulent (ISVW)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Ricardo is geïnteresseerd in jouw “rekensom/gewoonte/gebruiksaanwijzing/hexis”. Samen proberen we die helder te krijgen.

Leidschendam
hexislv.nl
ricardo@hexislv.nl
070-7370542

Drs. Hubertus Bahorie

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Radboud Universiteit Nijmegen, Filosofie. Specialisatie: metafysica (Scriptie over vrijheidsproblematiek bij Kant)
Aanvullende opleiding(en): World Teachers Training Program (ICLON, Universiteit Leiden): educatieve master geesteswetenschappen, 1e graads onderwijsbevoegdheid; cambridge certificate; CLIL skills; Holistisch Agogisch Coachen (ITL): Specialisatie - ervaringsanalyse, causale communicatie, resonantie ethiek; MDGO-AW, specialisatie cultureel werk
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Inspireren, verbinden, verwonderen en onderzoeken.

Delft
www.stadsfilosoof.nl
info@stadsfilosoof.nl
0618941142

Hans Bouman

Hoogst genoten opleiding: Wijsbegeerte & Spiritualiteit (VU Amsterdam)
Beroepsopleiding(en): Communicatieleer; Opleidingskunde (CTdegree, IBCT)
Aanvullende opleiding(en): Socratisch gespreksleider; Levenskunst: Bevriend zijn met jezelf, ISVW; Inleiding Cultuurfilosofie; Leergang Eigentijdse Theologie; Mediation Training: Facilitator Dialogue for Peaceful Change
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): -

Het samen ontdekken van de rijkdom van de dialoog, het zelf denken en van verwondering.

Den Haag
www.luister3CT.nl
joh.bouman@planet.nl

Drs. Peter van Hooft

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Indologie, boeddhologie, vergelijkende filosofie aan Rijks Universiteit Leiden
Aanvullende opleiding(en): Kunstacademie Psycho-drama Martial Arts studies
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Kennis laten maken met en nieuwe perspectieven openen vanuit antieke wijsgerige tradities.

Den Haag
www.anz.nu
info@anz.nu
0616298553

Marianne Scheeper

Hoogst genoten opleiding:
Beroepsopleiding(en): Hogeschool voor Toegepaste Filosofie
Aanvullende opleiding(en): Praktische Filosofie ISVW, Filosoferen met Kinderen en Jongeren ISVW, Nationale Opleiding Mediacoach, Training Socratische Vaardigheden Bolten en daarnaast heel veel praktijkervaring!
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Ambitie

Ik vind het belangrijk dat we met elkaar een dialoog blijven voeren, ondanks of juist vanwege onderlinge verschillen en de verleiding om meningen via beeldschermen te uiten. Daarom filosofeer ik met mensen van alle leeftijden, van kleuter tot oudere.

Door samen na te denken over uiteenlopende onderwerpen en verschillende meningen te horen, ontstaat ‘perspectivistische lenigheid’: het vermogen om je te verplaatsen in de ander. Als er tijdens een gesprek ontdekt wordt dat wij mensen het onderling niet overal over eens zijn, maar dat dat niet erg hoeft te zijn, heb ik een mooie dag!

Werkterrein binnen filosoferen in de klas

Vakleerkracht filosoferen, socratisch gesprek, mediawijsheid, burgerschap & trainer/facilitator

Den Haag
www.filosoferenindeklas.nl
info@filosoferenindeklas.nl
06-53142196