Denken, voor wie?

Wilt u meer achtergrond informatie omdat u overweegt een filsoof in te schakelijk in uw bedrijf of organisatie? Heeft u behoefte aan een meer filosofische vorm van persoonlijke coaching? Wordt u geconfronteerd met keuzes en dilemma’s in uw leven waarbij u best wat denkhulp en begeleiding kunt gebruiken. Behoefte aan een analytisch gesprek zonder therapeutische inslag? Denkt u erover een filosofiedocent aan te nemen op uw school? Heeft u een gespreksleider nodig bij complexe beleidsvraagstukken?

Bent u op zoek naar een filosoof?

Wij hebben onze praktijkvoerdende leden voor u bijeengebracht in een doorzoekbaar register. U kunt beginnen met in het navigatiemenu een keuze te maken uit de verschillende specialismes.

Er zijn vier groepen praktisch filosofen:

Filosofisch Consulenten

Een filosofisch consulent is een filosoof die op professionele basis individuele gesprekken voert met personen over thema’s in het leven, zoals studie, werk, relaties of gezin, met als doel probleemanalyse, advies of coaching.

Socratisch Gesprekleiders

Een socratisch gespreksleider is een filosoof die op professionele basis groepsgesprekken voert over alledaagse problemen of ethische dilemma’s met een behulp van de Socratisch methode.

Filosofen in het Onderwijs

De FiO is een filosoof die het filosoferen gebruikt bij de vorming van individuen op scholen, universiteiten of in andere onderwijs situaties.

Organisatie Filosofen

De organisatie filososoof is een filosoof werkzaam in een bedrijf die het filosoferen zowel op individueel als op groepsniveau gebruikt om beleid te vormen of te evalueren of medewerkers te ondersteunen in hun functioneren in de organisatie.