Filosofisch Consulenten

Ik ben gepensioneerd, wat is de zin van het leven nog?

Dit is een vraag die u in een filosofisch consult kunt stellen. Over het algemeen betreffen het ernstige gespreksonderwerpen die dringend begripverheldering, zelfreflectie en meer inzicht in de levenssituatie behoeven.

De filosofische consulent zal u begeleiden in het verhelderen van uw situatie zodat u in staat bent zelf een stap verder te komen met uw vraag of probleem. In de praktijk is de situatie vaak zo complex dat de bovenstaande vragen wellicht niet degene zijn met welke u binnenkomt maar degene die tijdens het verhelderingproces als ‘de werkelijke vragen’ naar boven komen. Tenslotte bent u met het formuleren van de juiste vraag of probleemstelling al een heel eind op weg naar een mogelijke oplossing.

In tegenstelling tot een psychotherapeut, ziet de filosofisch consulent u niet als patiënt die genezen dient te worden. Eerder is hij de begeleider waarmee u meer helderheid kunt vinden in een complexe situatie en die u op mogelijke uitwegen wijst. Hij heeft dan ook geen ‘standaardbehandelmethode’ tenzij u een ‘zich volledig openstellen voor het volstrekt unieke van elke cliënt’ een methode wilt noemen.

“Ik weet maar een ding en dat is dat ik niets weet.” Deze uitspraak van Socrates die aan de basis staat van de westerse filosofie wijst op die volledige openheid. Zowel de consulent als de cliënt moeten hun gangbare denkwijzen en begrippen ter discussie durven stellen en eventueel verlaten. Vanuit het niet-weten waar men op uitkomt, kan een nieuw-weten opgebouwd worden. De consulent heeft tijdens en na zijn studie van de filosofie de gang van ‘weten’ via niet-weten naar nieuw-weten vele malen ervaren en bestudeerd. Hij zou dus bij uitstek de begeleider kunnen zijn die u in dit proces ter zijde kan staan.

Inmiddels bestaan er in Nederland een dertigtal consultpraktijken vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken. Alle leden van de VFP houden zich aan een beroepscode die onder andere de vertrouwelijkheid waarborgt.

Hans Bouman

Hoogst genoten opleiding: Wijsbegeerte & Spiritualiteit (VU Amsterdam)
Beroepsopleiding(en): Communicatieleer; Opleidingskunde (CTdegree, IBCT)
Aanvullende opleiding(en): Socratisch gespreksleider; Levenskunst: Bevriend zijn met jezelf, ISVW; Inleiding Cultuurfilosofie; Leergang Eigentijdse Theologie; Mediation Training: Facilitator Dialogue for Peaceful Change
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): -

Het samen ontdekken van de rijkdom van de dialoog, het zelf denken en van verwondering.

Den Haag
www.luister3CT.nl
joh.bouman@planet.nl

Ariane van Heijningen

Hoogst genoten opleiding:
Beroepsopleiding(en):
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Denkplaats – bureau voor praktische filosofie & systemische interventies

Ik begeleid visie- en samenwerkingstrajecten waarin eigen denkkracht versterkt wordt.

Kom ook tot glasheldere inzichten, bezielde besluiten en vitale samenwerkingen.


www.denkplaats.nl

06 – 13 12 89 71

Dr. Claartje van Sijl

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): promotie in de geschiedenis van de antieke wijsbegeerte
Aanvullende opleiding(en): academie voor counselling en coaching.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): gcoach.nl

Mensen helpen helderheid te scheppen in complexe vraagstukken door verborgen aannames in vraag te stellen en een stem te geven aan stille gevoelens.

Utrecht
www.vansijl.com
claartje@vansijl.com
0619114965

Dr. Eite Veening

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Ooit basiscursussen filosofisch consulent gegeven; zelf geen andere opleidingen gevolgd. Auteur van 'Het Filosofisch Consult' (Uitg. ISVW, 2014)
Aanvullende opleiding(en): Ooit maatschappelijk werk + voortgezette opleiding.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Anderen helpen nadenken over hun eigen ‘grote vragen’. Denkgereedschap ontwikkelen. Filosofie ‘praktisch’ maken. De theoretische traditie ‘gebruiken’ voor de praktische vragen van deze tijd.

Groningen
www.fcp-hoofdzaak.nl
e.p.veening@wxs.nl
0505272248

Dr. Justine Pardoen

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): * Socratisch Gespreksleider bij Boltentraining (Hans Bolten en Kristof Van Rossem) * Filosofisch Practicus bij ISVW (Harm van der Gaag)
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Amsterdam
www.dedenkruimte.nl

Drs. Arnold Ziegelaar

Hoogst genoten opleiding: WO Wijsbegeerte, momenteel buitenpromovendus Universiteit Leiden.
Beroepsopleiding(en): Is ook docent bij opleiding tot geestelijk verzorger.
Aanvullende opleiding(en): Filosofisch Consulentschap Socratisch Gespreksleider (VFP), Basisopleiding HBO-docent (VU).
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Praktijk GoedGesprek is een vrijplaats voor filosofie en levensbeschouwing en richt zich vooral op verheldering van levensproblemen en existentiële thema’s. Werkt met een open model van zingeving dat de levenssituatie onderzoekt met het oog op zelfverwerkelijking. Daarbij is er aandacht voor de poëtische en mystieke dimensie van het bestaan.

Vogelenzang (nabij Haarlem)
www.arnoldziegelaar.nl
arnoldziegelaar@online.nl

Drs. Frank Vandendries

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Wijsbegeerte Universiteit Tilburg, specialisatie ethiek en politieke filosofie.
Aanvullende opleiding(en): O.m. 'Basiscursus' en 'Verdiepingscursus' Consultvaardigheden VFP Amsterdam (Catharina de Haas, supervisie Eite Veening); 'Wegen van geestelijke begeleiding' UvH (Ton Jorna) 'Counseling in existentieel welzijn' KU Leuven (Mia Leijssen)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Middels reflectie en het daartoe inzetten van denkgereedschappen beoog ik de kwaliteit van het denken van cliënten over tal van wezenlijke onderwerpen te vergroten. Als daardoor argumenten helder kunnen worden verwoord, weloverwogen en verdedigbaar besluiten kunnen worden genomen, biedt dat positief zicht op het verhogen van de kwaliteit van het leven en wordt zo het existentieel welzijn van de cliënt bevorderd.

Tilburg
www.levensvragen.org
coaching@frankvandendries.com
0651087818

Drs. Frederike de Jong

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Beroepsopleiding(en): Filosofie (VU, Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie (UU) Socratisch Gespreksleider (VFP) Aanvullende opleiding(en): Diëtistenopleiding, regressietherapie, meditatieleraar. Overige aangesloten beroepsvereniging(en): NVRT
Aanvullende opleiding(en): Diëtistenopleiding, regressietherapie, meditatieleraar.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): NVRT

 

Filosofisch consult
Loop je vast in bepaalde concrete situaties, of heb je fundamentele vragen over het leven, dan kun je een filosofisch consult overwegen. Het is mijn missie om je weer in verbinding te helpen komen met je innerlijke kompas, waardoor je meer helderheid hebt over jouw levensdoel en weet wat je volgende stap is om te zetten.

 

Ethische gespreksvoering
In de beroepspraktijk doen zich ethische vraagstukken voor: hoe moet of hoe kan ik handelen in de gegeven situatie? Ethische gespreksvoering© gaat verder dan het afwegen van mogelijkheden. Het gaat erom zicht te krijgen op de diepere waarden die bij de afweging van mogelijkheden een rol spelen. Ze hebben te maken met wie jij bent en wilt zijn in de beroepspraktijk. In de training Ethische gespreksvoering© leer je deze afwegingen te maken.

Amsterdam
https://ethischegespreksvoering.nl/

Amsterdam
http://www.zielswerk.nl
zielswerk@planet.nl
0648089583

Drs. Hans Bolten

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Filosofisch consulent
Aanvullende opleiding(en): cursus filosofisch consulent VFP course philosophical counsellor SCP (GB)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Heiloo
www.boltentraining.nl
hans@boltentraining.nl
0648258115

Drs. Herman de Neef

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige casemanagement psychiatrie post HBO Reintegratie en jobcoach
Aanvullende opleiding(en): Gesprekstrainingen Ondernemerstrainingen
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Missie 1:
De existentiële gevolgen van autisme onder de aandacht brengen, zijnde van toegevoegde waarde om zin, richting en betekenis te geven aan het leven. Voor mensen met autisme, partners, ouders.

Missie 2:
Het vernieuwen en verbeteren van de zorg en begeleiding voor mensen met autisme

Vijlen
www.pillarmethodiek.nl
hdneef@iqcoaches.nl
0623196925

Drs. Hubertus Bahorie

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Radboud Universiteit Nijmegen, Filosofie. Specialisatie: metafysica (Scriptie over vrijheidsproblematiek bij Kant)
Aanvullende opleiding(en): World Teachers Training Program (ICLON, Universiteit Leiden): educatieve master geesteswetenschappen, 1e graads onderwijsbevoegdheid; cambridge certificate; CLIL skills; Holistisch Agogisch Coachen (ITL): Specialisatie - ervaringsanalyse, causale communicatie, resonantie ethiek; MDGO-AW, specialisatie cultureel werk
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Inspireren, verbinden, verwonderen en onderzoeken.

Delft
www.stadsfilosoof.nl
info@stadsfilosoof.nl
0618941142

Drs. Jacqueline Vernooij

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Visieontwikkeling in organisaties bij Eidoscoop
Aanvullende opleiding(en): Socratisch gespreksleider; Gespreksleider Moreel beraad; Ideeenkijker
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Het oprekken van het denken van de client zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten.

Lathum
www.spiegelland.org
FPspiegelland@gmail.com
0653898910

Drs. Peter van Hooft

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Indologie, boeddhologie, vergelijkende filosofie aan Rijks Universiteit Leiden
Aanvullende opleiding(en): Kunstacademie Psycho-drama Martial Arts studies
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Kennis laten maken met en nieuwe perspectieven openen vanuit antieke wijsgerige tradities.

Den Haag
www.anz.nu
info@anz.nu
0616298553

Drs. Petra Bolhuis

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Filosofie, geschiedenis en sociale filosofie; Afgestudeerd orthopedagoog RUG gespecialiseerd in autismespectrum
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Maieutiek is verloskunde. De moeder van Socrates was vroedvrouw, Socrates zei dat zijn werkwijze eigenlijk ook een vorm van verloskunde was. Door vragen te stellen en informatie te geven stelde hij mensen in staat hun eigen wijsheid geboren te laten worden. De verschillende activiteiten die binnen Maieutiek plaatsvinden staan altijd in dat licht.

Baflo
www.maieutiek.nl
p.bolhuis@maieutiek.nl
0595424466

Drs. Timon Meynen

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Doctoraal (master) grondslagen en geschiedenis van de psychologie (Rijksuniversiteit Groningen) Doctoraal (master) wijsbegeerte (geen diploma) (Rijksuniversiteit Groningen) Assistent in opleiding wijsgerige antropologie (Faculteit Wijsbegeerte Erasmus Universiteit)
Aanvullende opleiding(en): Basisopleiding Filosofie in de Praktijk (ISVW) Beroepsopleiding Socratisch Gespreksleider (ISVW)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Filosofische Praktijk Faidros uit Enschede helpt mensen en organisaties in tijden van crisis of impasse wijs te worden uit zichzelf en elkaar. Faidros begeleidt u bij de noodzakelijke bezinning op uw bestemming.

Enschede
www.faidros.nl
info@faidros.nl
0683513404

Harald van Veghel

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en):
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Dr. Harald van Veghel

Harald is eigenaar van Stroomland Coaching. Zijn stijl van coachen kenmerkt zich door rust en helderheid met een stevige bite. Niet gehinderd door conventies en opgegroeid in het buitengebied van Tilburg tussen natuur en dieren, is hij oorspronkelijk en praktisch. Diepgaande studie van filosofie en religie heeft hem een scherpe blik gegeven op de zaken die er echt toe doen in het leven. Harald heeft zijn coachees ondenkbare hordes zien nemen, patronen zien doorbreken en hoge doelen zien bereiken. Hij werkt voor hen met passie en dankbaarheid voor het vertrouwen dat zij hem geven.


https://stroomlandcoaching.nl/
harald@stroomlandcoaching.nl

Ir. drs. Ad Boesten

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en):
Aanvullende opleiding(en): WO, technisch-wetenschappelijk (ir.); Veiligheidskunde; Beleidskunde
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Bijdragen aan individuele ethiek en aan politiek-maatschappelijke rechtvaardigheid

Voorburg
gelukenwijsheid.nl
boesten.a@casema.nl

Joep Wijsbek Lic. OFH

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Licentiaat (cum laude) aan de Open Filosofische Hogeschool voor Mens- en Maatschappijwetenschappen: filosofie. psychologie, agogiek.
Aanvullende opleiding(en): Basisopleiding Psychosynthese; ZKM-consultant Counseling in existentieel welzijn.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Mensen en organisaties helpen bij de dialoog en reflectie over voor hen essentiële thema’s.

Eindhoven
www.medina.nu
joepwlwijsbek@gmail.com
0402128150

Marja Havermans MA

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): praktische filosofie; filosofisch consulent; socratisch gespreksleider
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Helder denken om goed te kunnen handelen

Den Bosch
www.filosofischegesprekken.nl
marjahavermans@gmail.com
0649255638

Marleen Moors MPhil

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Existentiële-fenomenologie; Palliatieve zorg & oncologie (Specialisaties)
Aanvullende opleiding(en): Onderzoeksmaster wijsbegeerte (Phil); Religiewetenschappen (BA); Wijsbegeerte (BA)"
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Het is de visie van de praktijk dat de existentieel-filosofische traditie uit de ivoren toren gehaald moet worden, terug naar de samenleving. Wij worden immers dagelijks geconfronteerd met existentiële thema’s in de zorg, in het onderwijs, in ons persoonlijk leven en in de omgang met “grenssituaties”, zoals de dood, een terminale ziekte of een groot verlies. Existentiefilosofen hebben eeuwen geleden al gekeken naar de betekenis van vrijheid voor het individu, naar de invloed van bewustzijn van de dood op onze keuzes en ons dagelijks leven, naar het verlies van het geloof in een hogere macht en hoe wij ons leven zinvol invulling kunnen geven in deze wetenschap. Deze traditie is zo rijk dat het een gemis zou zijn als deze niet zou worden toegepast in de praktijk.De existentieel-filosofische benadering van het mens-zijn richt zich niet op psychopathologie en het structureel oplossen van psychische problemen, maar op het herontdekken van de eigen mogelijkheden terwijl men de eigen grenzen erkent.

Amsterdam
www.marleenmoors.com
info@marleenmoors.com
0633676597

prof. dr. Hans Gerding

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Wijsbegeerte (Universiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam)
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

In mijn filosofische praktijk voer ik gesprekken met mensen die willen praten over hun buitengewone ervaringen en daarmee samenhangende zingevingsvragen.

Utrecht
www.hansgerding.nl
hans@hansgerding.nl
035-5416986

Ricardo Tetteroo

Hoogst genoten opleiding: HBO
Beroepsopleiding(en): -
Aanvullende opleiding(en): Leiding geven aan socratische gesprekken (SCN); Filosofisch Consulent (ISVW)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Ricardo is geïnteresseerd in jouw “rekensom/gewoonte/gebruiksaanwijzing/hexis”. Samen proberen we die helder te krijgen.

Leidschendam
hexislv.nl
ricardo@hexislv.nl
070-7370542

Roel Klopstra

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): * Filosofisch Practicus bij ISVW (Harm van der Gaag) en * Socratisch Gespreksleider bij ISVW (Hans Bolten en Kristof van Rossem)
Aanvullende opleiding(en): Bachelor Filosofie
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): Gilde Filosofisch Practici

Mensen individueel en in groepsverband stimuleren hun eigen denken te gaan bevragen. Dit eigen denken kan slaan op levens – en loopbaanvragen, ethische kwesties en organisatievraagstukken.

Leeuwarden
www.roelklopstra.nl
info@roelklopstra.nl
06 - 51440372