Organisatiefilosofen

Wat is goede samenwerking in ons managementteam?

Hoe gaan we om met onze verantwoordelijkheid voor onze omgeving?

Wat zijn de grenzen van tolerantie voor afwijkende meningen in onze organisatie?

De organisatiefilosofie richt zich op helder nadenken in en over organisaties. Dit is niet alleen cruciaal om organisaties goed en moreel verantwoord te leiden, maar ook om binnen organisaties zinvol, gewetensvol en plezierig te werken.

Filosoferen betekent (zich) verwonderen, verbazen en verrassen. Alles kan ter discussie komen te staan, ook dat wat degelijk en vanzelfsprekend lijkt. Deze bevragende, uitdagende en kritische rol maakt de filosofie spannend voor managers en medewerkers binnen organisaties.

Organisatiefilosofie kan bijvoorbeeld plaats vinden in de vorm van socratische gesprekken met directies of groepen medewerkers. Deze gesprekken kunnen gaan over zaken als de missie en de doelstelling van de organisatie, over maatschappelijke verantwoordelijkheid, loopbaanbeleid of de bedrijfsfilosofie. Maar ook individuele gesprekken met medewerkers zijn mogelijk, bijvoorbeeld over morele uitdagingen en zingevingsvragen. Daarnaast houdt de organisatiefilosofie het gedachtegoed van denkers over organiseren en organisaties tegen het licht, om daarover kritisch onderzoekend te filosoferen. Binnen organisaties kan dit bijvoorbeeld betrekking hebben op beleidsnota’s en strategische visies.

Ariane van Heijningen

Hoogst genoten opleiding:
Beroepsopleiding(en):
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Denkplaats – bureau voor praktische filosofie & systemische interventies

Ik begeleid visie- en samenwerkingstrajecten waarin eigen denkkracht versterkt wordt.

Kom ook tot glasheldere inzichten, bezielde besluiten en vitale samenwerkingen.


www.denkplaats.nl

06 – 13 12 89 71

Drs. Erik Boers

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Loopbaanorientatie
Aanvullende opleiding(en): HBO Careercounseling
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Bezinnende gesprekken vormgeven in met belangen doordrenkte omgevingen.

Eindhoven
www.hetnieuwetrivium.nl
erik.boers@hetnieuwetrivium.nl

Drs. Frederike de Jong

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Beroepsopleiding(en): Filosofie (VU, Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie (UU) Socratisch Gespreksleider (VFP) Aanvullende opleiding(en): Diëtistenopleiding, regressietherapie, meditatieleraar. Overige aangesloten beroepsvereniging(en): NVRT
Aanvullende opleiding(en): Diëtistenopleiding, regressietherapie, meditatieleraar.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): NVRT

 

Filosofisch consult
Loop je vast in bepaalde concrete situaties, of heb je fundamentele vragen over het leven, dan kun je een filosofisch consult overwegen. Het is mijn missie om je weer in verbinding te helpen komen met je innerlijke kompas, waardoor je meer helderheid hebt over jouw levensdoel en weet wat je volgende stap is om te zetten.

 

Ethische gespreksvoering
In de beroepspraktijk doen zich ethische vraagstukken voor: hoe moet of hoe kan ik handelen in de gegeven situatie? Ethische gespreksvoering© gaat verder dan het afwegen van mogelijkheden. Het gaat erom zicht te krijgen op de diepere waarden die bij de afweging van mogelijkheden een rol spelen. Ze hebben te maken met wie jij bent en wilt zijn in de beroepspraktijk. In de training Ethische gespreksvoering© leer je deze afwegingen te maken.

Amsterdam
https://ethischegespreksvoering.nl/

Amsterdam
http://www.zielswerk.nl
zielswerk@planet.nl
0648089583

Drs. Hans Bolten

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Filosofisch consulent
Aanvullende opleiding(en): cursus filosofisch consulent VFP course philosophical counsellor SCP (GB)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Heiloo
www.boltentraining.nl
hans@boltentraining.nl
0648258115

Drs. Herman de Neef

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige casemanagement psychiatrie post HBO Reintegratie en jobcoach
Aanvullende opleiding(en): Gesprekstrainingen Ondernemerstrainingen
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Missie 1:
De existentiële gevolgen van autisme onder de aandacht brengen, zijnde van toegevoegde waarde om zin, richting en betekenis te geven aan het leven. Voor mensen met autisme, partners, ouders.

Missie 2:
Het vernieuwen en verbeteren van de zorg en begeleiding voor mensen met autisme

Vijlen
www.pillarmethodiek.nl
hdneef@iqcoaches.nl
0623196925

Drs. Petra Bolhuis

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Filosofie, geschiedenis en sociale filosofie; Afgestudeerd orthopedagoog RUG gespecialiseerd in autismespectrum
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Maieutiek is verloskunde. De moeder van Socrates was vroedvrouw, Socrates zei dat zijn werkwijze eigenlijk ook een vorm van verloskunde was. Door vragen te stellen en informatie te geven stelde hij mensen in staat hun eigen wijsheid geboren te laten worden. De verschillende activiteiten die binnen Maieutiek plaatsvinden staan altijd in dat licht.

Baflo
www.maieutiek.nl
p.bolhuis@maieutiek.nl
0595424466

Joep Wijsbek Lic. OFH

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Licentiaat (cum laude) aan de Open Filosofische Hogeschool voor Mens- en Maatschappijwetenschappen: filosofie. psychologie, agogiek.
Aanvullende opleiding(en): Basisopleiding Psychosynthese; ZKM-consultant Counseling in existentieel welzijn.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Mensen en organisaties helpen bij de dialoog en reflectie over voor hen essentiële thema’s.

Eindhoven
www.medina.nu
joepwlwijsbek@gmail.com
0402128150