Socratisch Gespreksleiders

“Wat zijn onze gemeenschappelijke drijfveren?
Wanneer is een verandering een verbetering?
Wanneer is het goed om onredelijk te zijn?”

Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die in een socratisch gesprek als uitgangspunt kunnen worden genomen. Het aantal deelnemers varieert van 6 tot 12 personen. Onder leiding van een Socratisch gespreksleider probeert men tot een gezamenlijk inzicht te komen over de uitgangsvraag. De meeste gespreksleiders hanteren een standaardmethode waarbij de groep via een analyse van een konkreet voorbeeld van een der deelnemers tot een voor iedereen bevredigend antwoord probeert te komen.

Socratische gesprekken worden gevoerd met mensen uit het bedrijfsleven, non-profit- /overheidsorganisaties, het onderwijs en andere geïnteresseerden.

Ariane van Heijningen

Hoogst genoten opleiding:
Beroepsopleiding(en):
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Denkplaats – bureau voor praktische filosofie & systemische interventies

Ik begeleid visie- en samenwerkingstrajecten waarin eigen denkkracht versterkt wordt.

Kom ook tot glasheldere inzichten, bezielde besluiten en vitale samenwerkingen.


www.denkplaats.nl

06 – 13 12 89 71

Drs. Arnold Ziegelaar

Hoogst genoten opleiding: WO Wijsbegeerte, momenteel buitenpromovendus Universiteit Leiden.
Beroepsopleiding(en): Is ook docent bij opleiding tot geestelijk verzorger.
Aanvullende opleiding(en): Filosofisch Consulentschap Socratisch Gespreksleider (VFP), Basisopleiding HBO-docent (VU).
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Praktijk GoedGesprek is een vrijplaats voor filosofie en levensbeschouwing en richt zich vooral op verheldering van levensproblemen en existentiële thema’s. Werkt met een open model van zingeving dat de levenssituatie onderzoekt met het oog op zelfverwerkelijking. Daarbij is er aandacht voor de poëtische en mystieke dimensie van het bestaan.

Vogelenzang (nabij Haarlem)
www.arnoldziegelaar.nl
arnoldziegelaar@online.nl

Dr. Justine Pardoen

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): * Socratisch Gespreksleider bij Boltentraining (Hans Bolten en Kristof Van Rossem) * Filosofisch Practicus bij ISVW (Harm van der Gaag)
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Amsterdam
www.dedenkruimte.nl

Drs. Frederike de Jong

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Beroepsopleiding(en): Filosofie (VU, Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie (UU) Socratisch Gespreksleider (VFP) Aanvullende opleiding(en): Diëtistenopleiding, regressietherapie, meditatieleraar. Overige aangesloten beroepsvereniging(en): NVRT
Aanvullende opleiding(en): Diëtistenopleiding, regressietherapie, meditatieleraar.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): NVRT

 

Filosofisch consult
Loop je vast in bepaalde concrete situaties, of heb je fundamentele vragen over het leven, dan kun je een filosofisch consult overwegen. Het is mijn missie om je weer in verbinding te helpen komen met je innerlijke kompas, waardoor je meer helderheid hebt over jouw levensdoel en weet wat je volgende stap is om te zetten.

 

Ethische gespreksvoering
In de beroepspraktijk doen zich ethische vraagstukken voor: hoe moet of hoe kan ik handelen in de gegeven situatie? Ethische gespreksvoering© gaat verder dan het afwegen van mogelijkheden. Het gaat erom zicht te krijgen op de diepere waarden die bij de afweging van mogelijkheden een rol spelen. Ze hebben te maken met wie jij bent en wilt zijn in de beroepspraktijk. In de training Ethische gespreksvoering© leer je deze afwegingen te maken.

Amsterdam
https://ethischegespreksvoering.nl/

Amsterdam
http://www.zielswerk.nl
zielswerk@planet.nl
0648089583

Drs. Timon Meynen

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Doctoraal (master) grondslagen en geschiedenis van de psychologie (Rijksuniversiteit Groningen) Doctoraal (master) wijsbegeerte (geen diploma) (Rijksuniversiteit Groningen) Assistent in opleiding wijsgerige antropologie (Faculteit Wijsbegeerte Erasmus Universiteit)
Aanvullende opleiding(en): Basisopleiding Filosofie in de Praktijk (ISVW) Beroepsopleiding Socratisch Gespreksleider (ISVW)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Filosofische Praktijk Faidros uit Enschede helpt mensen en organisaties in tijden van crisis of impasse wijs te worden uit zichzelf en elkaar. Faidros begeleidt u bij de noodzakelijke bezinning op uw bestemming.

Enschede
www.faidros.nl
info@faidros.nl
0683513404

Drs. Peter van Hooft

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Indologie, boeddhologie, vergelijkende filosofie aan Rijks Universiteit Leiden
Aanvullende opleiding(en): Kunstacademie Psycho-drama Martial Arts studies
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Kennis laten maken met en nieuwe perspectieven openen vanuit antieke wijsgerige tradities.

Den Haag
www.anz.nu
info@anz.nu
0616298553

Drs. Willem Jan van den Brink

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Academie voor Coaching; Counseling en coaching in existentieel welzijn (KU Leuven); Socratisch gespreksleider
Aanvullende opleiding(en): Engelse taal- en letterkunde (VU Amsterdam)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Zuiver denken en dialogisch communiceren

Laren N.H.
www.senseacademy.org
mail@senseacademy.org
0654322088

Hans Bouman

Hoogst genoten opleiding: Wijsbegeerte & Spiritualiteit (VU Amsterdam)
Beroepsopleiding(en): Communicatieleer; Opleidingskunde (CTdegree, IBCT)
Aanvullende opleiding(en): Socratisch gespreksleider; Levenskunst: Bevriend zijn met jezelf, ISVW; Inleiding Cultuurfilosofie; Leergang Eigentijdse Theologie; Mediation Training: Facilitator Dialogue for Peaceful Change
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): -

Het samen ontdekken van de rijkdom van de dialoog, het zelf denken en van verwondering.

Den Haag
www.luister3CT.nl
joh.bouman@planet.nl

Drs. Hans Bolten

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Filosofisch consulent
Aanvullende opleiding(en): cursus filosofisch consulent VFP course philosophical counsellor SCP (GB)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Heiloo
www.boltentraining.nl
hans@boltentraining.nl
0648258115

Dr. Claartje van Sijl

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): promotie in de geschiedenis van de antieke wijsbegeerte
Aanvullende opleiding(en): academie voor counselling en coaching.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): gcoach.nl

Mensen helpen helderheid te scheppen in complexe vraagstukken door verborgen aannames in vraag te stellen en een stem te geven aan stille gevoelens.

Utrecht
www.vansijl.com
claartje@vansijl.com
0619114965

Marja Havermans MA

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): praktische filosofie; filosofisch consulent; socratisch gespreksleider
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Helder denken om goed te kunnen handelen

Den Bosch
www.filosofischegesprekken.nl
marjahavermans@gmail.com
0649255638

Hermien Hooghiemstra

Hoogst genoten opleiding: HBO
Beroepsopleiding(en): Betreffende BA Algemene Cultuurwetenschappen was mijn afstudeerrichting Filosofie
Aanvullende opleiding(en): Beroepsopleiding Socratisch Gespreksleider; Beroepsopleiding Filosofisch Consulent; BA Algemene Cultuurwetenschappen
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Het filosoferen in het dagelijks leven en werken te stimuleren voor een beter begrip van jezelf en de ander.

Nijmegen
www.zichtnijmegen.nl
info@zichtnijmegen
0620786854

Drs. Hubertus Bahorie

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Radboud Universiteit Nijmegen, Filosofie. Specialisatie: metafysica (Scriptie over vrijheidsproblematiek bij Kant)
Aanvullende opleiding(en): World Teachers Training Program (ICLON, Universiteit Leiden): educatieve master geesteswetenschappen, 1e graads onderwijsbevoegdheid; cambridge certificate; CLIL skills; Holistisch Agogisch Coachen (ITL): Specialisatie - ervaringsanalyse, causale communicatie, resonantie ethiek; MDGO-AW, specialisatie cultureel werk
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Inspireren, verbinden, verwonderen en onderzoeken.

Delft
www.stadsfilosoof.nl
info@stadsfilosoof.nl
0618941142

Drs. Jacqueline Vernooij

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Visieontwikkeling in organisaties bij Eidoscoop
Aanvullende opleiding(en): Socratisch gespreksleider; Gespreksleider Moreel beraad; Ideeenkijker
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Het oprekken van het denken van de client zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten.

Lathum
www.spiegelland.org
FPspiegelland@gmail.com
0653898910

Drs. Rudolf Kampers

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): socratisch gespreksleiderschap, scenariomethode en strategische beleidsplannen.
Aanvullende opleiding(en): Lerarenopleiding (master in teaching philosophy) en diverse beroepsopleidingen.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): Vereniging Filosofiedocenten Voortgezet Onderwijs (VFVO)

Wij bevorderen filosofische gespreksvoering; enerzijds door het leiden van socratische gesprekken in organisaties, anderzijds door het trainen van mensen die dergelijke gesprekken willen gaan leiden.

Castricum
www.lerenfilosoferen.nl
rudolf@lerenfilosoferen.nl
0251253824

Drs. Erik Boers

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Loopbaanorientatie
Aanvullende opleiding(en): HBO Careercounseling
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Bezinnende gesprekken vormgeven in met belangen doordrenkte omgevingen.

Eindhoven
www.hetnieuwetrivium.nl
erik.boers@hetnieuwetrivium.nl

Kristof van Rossem

Hoogst genoten opleiding: universiteit
Beroepsopleiding(en): De enige VFP-opleiding tot socratisch gespreksleider heb ik gevolgd en begeleid sindsdien samen met Hans Bolten de beroepsopleiding socratisch gespreksleider ISVW
Aanvullende opleiding(en): master filosofie + master religiewetenschappen
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): AIPPh. Internationale vereniging van filosofieleraren (www.Aipph.eu); Sophia. Europees Netwerk Filosoferen met Kinderen (www.sophianetwork.eu); Vefo, Vlaamse Vereniging voor Eigentijds Filosofieonderwijs (www.filosoferen.eu); Promethio. Vereniging ter bevordering van integriteit in organisaties.

Ik wil het kritisch denken bevorderen

Meldert (België)
www.socratischgesprek.be
kristof@socratischgesprek.be
+32473715835

Drs. Petra Bolhuis

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Filosofie, geschiedenis en sociale filosofie; Afgestudeerd orthopedagoog RUG gespecialiseerd in autismespectrum
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Maieutiek is verloskunde. De moeder van Socrates was vroedvrouw, Socrates zei dat zijn werkwijze eigenlijk ook een vorm van verloskunde was. Door vragen te stellen en informatie te geven stelde hij mensen in staat hun eigen wijsheid geboren te laten worden. De verschillende activiteiten die binnen Maieutiek plaatsvinden staan altijd in dat licht.

Baflo
www.maieutiek.nl
p.bolhuis@maieutiek.nl
0595424466

Dr. Wouter Belier

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Mr Filosofie EUR; PhD RUL
Aanvullende opleiding(en): Mr Filosofie EUR; Promotie RUL; Praktische Filosofie ISVW; Filosoferen met Kinderen en Jongeren ISVW; Socratisch Gespreksleider Bolten
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Het gesprek aangaan en deelnemers aan mijn activiteiten te stimuleren om het eigen denken te onderzoeken

Leiden
www.filosofiepraktijkleiden.nl
info@filosofiepraktijkleiden.nl
0715133069