Existentie intervisiegroep

De kick-off bijeenkomst had een oriënterend en onderhoudend karakter. Nu is het tijd voor een praktische invulling. Per slot van rekening beoogt de VFP een platform te zijn voor filosofische praktijk.
Eén van de activiteiten die ons voor ogen staat is een intervisiegroep voor praktijkfilosofen,zorgprofessionals en coaches; in het bijzonder mensen die werken met existentiële vragen. Waar weaan denken: uitwisseling van ervaringen met ervaringsgerichte begeleiding, collegiale intervisie bij zaken waar we tegenaan lopen, experimenteren met methodieken. We noemen het de ‘Existentie intervisiegroep’. Als alle commotie rond het C-woord voorbij is, kan zo’n groep van start gaan in september/oktober. Qua werkbare grootte ligt max. 10 deelnemers voor de hand.
Heb je belangstelling? Stuur dan vrijblijvend een mailtje naar:
Frank Vandendries: info@frankvandendries.com