Netwerk Existentiële filosofie

Op 12 oktober 2019 zag een nieuwe werkgroep binnen de VFP het licht: het Netwerk Existentiële Filosofie (NEF). Het Netwerk Existentiële Filosofie is bedoeld voor praktijkfilosofen, counselors en coaches — en wie zich aangetrokken voelt tot het werken met existentiële vragen.

Leden van de VFP worden automatisch op de hoogte gehouden van NEF activiteiten. Niet-leden van de VFP kunnen zich aanmelden voor de NEF Nieuwsbrief. Voor deelname aan activiteiten betalen zij een meerprijs. 

Benadering

Existentiële filosofie in een notendop: Wat betekent het om te bestaan en hoe ervaren mensen ‘er zijn’. Wat existentiële filosofie verder precies inhoudt, laat het NEF voorlopig open. Het onderzoek naar existentieel relevante kwesties willen we niet aan voorwaarden verbinden, noch onderwerpen aan vooraf bepaalde criteria of methodes. 

Eveneens staat open door welke filosofen e.a. we ons laten inspireren in ons wijsgerig onderzoek en in onze praktijken. Ook andere dan filosofische bronnen komen in aanmerking, zoals literatuur, psychologie, spirituele tradities en levenskunst. 

Ervaring staat voorop, met ruim baan voor de vragen en gedachten die daaruit voortkomen. Het leven geeft te denken! ‘Hoe te leven’ en ‘hoe samen te leven’ zijn twee basale vragen in het menselijk leven. De vraag is hoe deze kwesties gebaat zijn bij denken. 

Voorlopig hanteren we de volgende ruime omschrijving. Existentiële filosofie richt zich op de grote, indringende kwesties van het leven die ons kunnen bezig houden: liefde, geluk, vrijheid, verlies, breukervaringen, ouderschap, sterfelijkheid, dood, rouw, vriendschap, gemeenschapszin, eenzaamheid, verantwoordelijkheid, zin, etc. We doen dit vanuit verschillende perspectieven. Zowel theoretisch als praktisch.

Jouw inbreng

Gaandeweg zoeken we naar de juiste vorm en inhoud. Een bruisende vereniging kan niet zonder de actieve inbreng van de leden. Dus heb je je eigen idee over wat een initiatief als het NEF kan inhouden, aarzel dan niet en laat het ons weten.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten, stuur dan een berichtje naar Frank Vandendries: info@frankvandendries.com