Lidmaatschap

Lid worden mag!

U kunt lid worden van de VFP. Daarvoor is het niet per se nodig dat u een filosofisch beroep uitoefent. Geïnteresseerden, filosofen, belangstellenden, netwerkers, actieve meedenkers, argumentatiebouwers, luisteraars, ieder die de passie voor de praktische filosofie deelt of de praktische filosofie op enigerlei wijze van belang vindt, is van harte welkom!

Bij het lidmaatschap is inbegrepen:

  • Het abonnement op magazine Filosofie en Praktijk, waarin het VFP-katern is opgenomen
  • Korting op activiteiten die de VFP organiseert, zoals themadagen in de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)
  • Deelname aan intervisie bijeenkomsten.

In het voorjaar en najaar vinden de halfjaarlijkse algemene ledenvergaderingen plaats in de ISVW. Ledenvergaderingen worden gevolgd door themabijeenkomsten alleen toegankelijk voor leden.

Welk lidmaatschap?

De VFP kent twee vormen van lidmaatschap.

Praktijkvoerend lid

Voorwaarden voor dit lidmaatschap zijn:

  • werkzaam zijn op het gebied van de praktische filosofie in een individuele consultatiepraktijk, als socratisch gespreksleider, als bedrijfs- en organisatieadviseur of anderszins
  • de gedragscode van de Vereniging onderschrijven
  • opgenomen zijn in het praktiserende leden register

Niet praktijkvoerdend lid

Aan dit lidmaatschap zijn geen voorwaarden verbonden.

De kosten van dit lidmaatschap zijn lager omdat u niet mag deelnemen aan besloten intervisiebijeenkomsten en geen gebruik mag maken van de agendaservice.

Kosten lidmaatschap:

  • Praktijkvoerenden: € 90,- per jaar.
  • Niet-praktijkvoerenden: € 70,- per jaar