Overige consulenten in België

Kristof van Rossem

Hoogst genoten opleiding: universiteit
Beroepsopleiding(en): De enige VFP-opleiding tot socratisch gespreksleider heb ik gevolgd en begeleid sindsdien samen met Hans Bolten de beroepsopleiding socratisch gespreksleider ISVW
Aanvullende opleiding(en): master filosofie + master religiewetenschappen
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): AIPPh. Internationale vereniging van filosofieleraren (www.Aipph.eu); Sophia. Europees Netwerk Filosoferen met Kinderen (www.sophianetwork.eu); Vefo, Vlaamse Vereniging voor Eigentijds Filosofieonderwijs (www.filosoferen.eu); Promethio. Vereniging ter bevordering van integriteit in organisaties.

Ik wil het kritisch denken bevorderen

Meldert (België)
www.socratischgesprek.be
kristof@socratischgesprek.be
+32473715835