Overige consulenten in Nederland

Dr. Wouter Belier

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Mr Filosofie EUR; PhD RUL
Aanvullende opleiding(en): Mr Filosofie EUR; Promotie RUL; Praktische Filosofie ISVW; Filosoferen met Kinderen en Jongeren ISVW; Socratisch Gespreksleider Bolten
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Het gesprek aangaan en deelnemers aan mijn activiteiten te stimuleren om het eigen denken te onderzoeken

Leiden
www.filosofiepraktijkleiden.nl
info@filosofiepraktijkleiden.nl
0715133069

Drs. Petra Bolhuis

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Filosofie, geschiedenis en sociale filosofie; Afgestudeerd orthopedagoog RUG gespecialiseerd in autismespectrum
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Maieutiek is verloskunde. De moeder van Socrates was vroedvrouw, Socrates zei dat zijn werkwijze eigenlijk ook een vorm van verloskunde was. Door vragen te stellen en informatie te geven stelde hij mensen in staat hun eigen wijsheid geboren te laten worden. De verschillende activiteiten die binnen Maieutiek plaatsvinden staan altijd in dat licht.

Baflo
www.maieutiek.nl
p.bolhuis@maieutiek.nl
0595424466

Joep Wijsbek Lic. OFH

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Licentiaat (cum laude) aan de Open Filosofische Hogeschool voor Mens- en Maatschappijwetenschappen: filosofie. psychologie, agogiek.
Aanvullende opleiding(en): Basisopleiding Psychosynthese; ZKM-consultant Counseling in existentieel welzijn.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Mensen en organisaties helpen bij de dialoog en reflectie over voor hen essentiële thema’s.

Eindhoven
www.medina.nu
joepwlwijsbek@gmail.com
0402128150

Drs. Erik Boers

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Loopbaanorientatie
Aanvullende opleiding(en): HBO Careercounseling
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Bezinnende gesprekken vormgeven in met belangen doordrenkte omgevingen.

Eindhoven
www.hetnieuwetrivium.nl
erik.boers@hetnieuwetrivium.nl

Drs. Rudolf Kampers

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): socratisch gespreksleiderschap, scenariomethode en strategische beleidsplannen.
Aanvullende opleiding(en): Lerarenopleiding (master in teaching philosophy) en diverse beroepsopleidingen.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): Vereniging Filosofiedocenten Voortgezet Onderwijs (VFVO)

Wij bevorderen filosofische gespreksvoering; enerzijds door het leiden van socratische gesprekken in organisaties, anderzijds door het trainen van mensen die dergelijke gesprekken willen gaan leiden.

Castricum
www.lerenfilosoferen.nl
rudolf@lerenfilosoferen.nl
0251253824

Hermien Hooghiemstra

Hoogst genoten opleiding: HBO
Beroepsopleiding(en): Betreffende BA Algemene Cultuurwetenschappen was mijn afstudeerrichting Filosofie
Aanvullende opleiding(en): Beroepsopleiding Socratisch Gespreksleider; Beroepsopleiding Filosofisch Consulent; BA Algemene Cultuurwetenschappen
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Het filosoferen in het dagelijks leven en werken te stimuleren voor een beter begrip van jezelf en de ander.

Nijmegen
www.zichtnijmegen.nl
info@zichtnijmegen
0620786854

Marja Havermans MA

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): praktische filosofie; filosofisch consulent; socratisch gespreksleider
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Helder denken om goed te kunnen handelen

Den Bosch
www.filosofischegesprekken.nl
marjahavermans@gmail.com
0649255638

Drs. Frank Vandendries

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Wijsbegeerte Universiteit Tilburg, specialisatie ethiek en politieke filosofie.
Aanvullende opleiding(en): O.m. 'Basiscursus' en 'Verdiepingscursus' Consultvaardigheden VFP Amsterdam (Catharina de Haas, supervisie Eite Veening); 'Wegen van geestelijke begeleiding' UvH (Ton Jorna) 'Counseling in existentieel welzijn' KU Leuven (Mia Leijssen)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Middels reflectie en het daartoe inzetten van denkgereedschappen beoog ik de kwaliteit van het denken van cliënten over tal van wezenlijke onderwerpen te vergroten. Als daardoor argumenten helder kunnen worden verwoord, weloverwogen en verdedigbaar besluiten kunnen worden genomen, biedt dat positief zicht op het verhogen van de kwaliteit van het leven en wordt zo het existentieel welzijn van de cliënt bevorderd.

Tilburg
www.levensvragen.org
coaching@frankvandendries.com
0651087818

Dr. Claartje van Sijl

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): promotie in de geschiedenis van de antieke wijsbegeerte
Aanvullende opleiding(en): academie voor counselling en coaching.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): gcoach.nl

Mensen helpen helderheid te scheppen in complexe vraagstukken door verborgen aannames in vraag te stellen en een stem te geven aan stille gevoelens.

Utrecht
www.vansijl.com
claartje@vansijl.com
0619114965

Drs. Hans Bolten

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Filosofisch consulent
Aanvullende opleiding(en): cursus filosofisch consulent VFP course philosophical counsellor SCP (GB)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Heiloo
www.boltentraining.nl
hans@boltentraining.nl
0648258115

Ir. drs. Ad Boesten

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en):
Aanvullende opleiding(en): WO, technisch-wetenschappelijk (ir.); Veiligheidskunde; Beleidskunde
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Bijdragen aan individuele ethiek en aan politiek-maatschappelijke rechtvaardigheid

Voorburg
gelukenwijsheid.nl
boesten.a@casema.nl

Drs. Willem Jan van den Brink

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Academie voor Coaching; Counseling en coaching in existentieel welzijn (KU Leuven); Socratisch gespreksleider
Aanvullende opleiding(en): Engelse taal- en letterkunde (VU Amsterdam)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Zuiver denken en dialogisch communiceren

Laren N.H.
www.senseacademy.org
mail@senseacademy.org
0654322088

prof. dr. Hans Gerding

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Wijsbegeerte (Universiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam)
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

In mijn filosofische praktijk voer ik gesprekken met mensen die willen praten over hun buitengewone ervaringen en daarmee samenhangende zingevingsvragen.

Utrecht
www.hansgerding.nl
hans@hansgerding.nl
035-5416986

Marianne Scheeper

Hoogst genoten opleiding:
Beroepsopleiding(en): Hogeschool voor Toegepaste Filosofie
Aanvullende opleiding(en): Praktische Filosofie ISVW, Filosoferen met Kinderen en Jongeren ISVW, Nationale Opleiding Mediacoach, Training Socratische Vaardigheden Bolten en daarnaast heel veel praktijkervaring!
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Ambitie

Ik vind het belangrijk dat we met elkaar een dialoog blijven voeren, ondanks of juist vanwege onderlinge verschillen en de verleiding om meningen via beeldschermen te uiten. Daarom filosofeer ik met mensen van alle leeftijden, van kleuter tot oudere.

Door samen na te denken over uiteenlopende onderwerpen en verschillende meningen te horen, ontstaat ‘perspectivistische lenigheid’: het vermogen om je te verplaatsen in de ander. Als er tijdens een gesprek ontdekt wordt dat wij mensen het onderling niet overal over eens zijn, maar dat dat niet erg hoeft te zijn, heb ik een mooie dag!

Werkterrein binnen filosoferen in de klas

Vakleerkracht filosoferen, socratisch gesprek, mediawijsheid, burgerschap & trainer/facilitator

Den Haag
www.filosoferenindeklas.nl
info@filosoferenindeklas.nl
06-53142196