Lijst van praktijkvoerende leden van de VFP

Hans Bouman

Hoogst genoten opleiding: Wijsbegeerte & Spiritualiteit (VU Amsterdam)
Beroepsopleiding(en): Communicatieleer; Opleidingskunde (CTdegree, IBCT)
Aanvullende opleiding(en): Socratisch gespreksleider; Levenskunst: Bevriend zijn met jezelf, ISVW; Inleiding Cultuurfilosofie; Leergang Eigentijdse Theologie; Mediation Training: Facilitator Dialogue for Peaceful Change
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): -

Het samen ontdekken van de rijkdom van de dialoog, het zelf denken en van verwondering.

Den Haag
www.luister3CT.nl
joh.bouman@planet.nl

Ariane van Heijningen

Hoogst genoten opleiding:
Beroepsopleiding(en):
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Denkplaats – bureau voor praktische filosofie & systemische interventies

Ik begeleid visie- en samenwerkingstrajecten waarin eigen denkkracht versterkt wordt.

Kom ook tot glasheldere inzichten, bezielde besluiten en vitale samenwerkingen.


www.denkplaats.nl

06 – 13 12 89 71

Dennis de Gruijter

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): MA Filosofie EUR; MA Teaching Philosophy, Universiteit Leiden
Aanvullende opleiding(en): BA Journalistiek HvU
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs

Ik ontwerp filosofische activiteiten in opdracht van particulieren en organisaties (Filosofisch Vormgever) en verzorg persoonlijke en groepsconsulten (Filosofisch Consulent). In mijn praktijk staat de zorg voor de ziel centraal en motiveer ik de cliënt(en) vanuit verschillende filosofische tradities en perspectieven.

Gouda
www.doendoordenken.nl
info@doendoordenken.nl
0630590484

Dr. Claartje van Sijl

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): promotie in de geschiedenis van de antieke wijsbegeerte
Aanvullende opleiding(en): academie voor counselling en coaching.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): gcoach.nl

Mensen helpen helderheid te scheppen in complexe vraagstukken door verborgen aannames in vraag te stellen en een stem te geven aan stille gevoelens.

Utrecht
www.vansijl.com
claartje@vansijl.com
0619114965

Dr. Eite Veening

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Ooit basiscursussen filosofisch consulent gegeven; zelf geen andere opleidingen gevolgd. Auteur van 'Het Filosofisch Consult' (Uitg. ISVW, 2014)
Aanvullende opleiding(en): Ooit maatschappelijk werk + voortgezette opleiding.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Anderen helpen nadenken over hun eigen ‘grote vragen’. Denkgereedschap ontwikkelen. Filosofie ‘praktisch’ maken. De theoretische traditie ‘gebruiken’ voor de praktische vragen van deze tijd.

Groningen
www.fcp-hoofdzaak.nl
e.p.veening@wxs.nl
0505272248

Dr. Justine Pardoen

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): * Socratisch Gespreksleider bij Boltentraining (Hans Bolten en Kristof Van Rossem) * Filosofisch Practicus bij ISVW (Harm van der Gaag)
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Amsterdam
www.dedenkruimte.nl

Dr. Wouter Belier

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Mr Filosofie EUR; PhD RUL
Aanvullende opleiding(en): Mr Filosofie EUR; Promotie RUL; Praktische Filosofie ISVW; Filosoferen met Kinderen en Jongeren ISVW; Socratisch Gespreksleider Bolten
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Het gesprek aangaan en deelnemers aan mijn activiteiten te stimuleren om het eigen denken te onderzoeken

Leiden
www.filosofiepraktijkleiden.nl
info@filosofiepraktijkleiden.nl
0715133069

Drs. Arnold Ziegelaar

Hoogst genoten opleiding: WO Wijsbegeerte, momenteel buitenpromovendus Universiteit Leiden.
Beroepsopleiding(en): Is ook docent bij opleiding tot geestelijk verzorger.
Aanvullende opleiding(en): Filosofisch Consulentschap Socratisch Gespreksleider (VFP), Basisopleiding HBO-docent (VU).
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Praktijk GoedGesprek is een vrijplaats voor filosofie en levensbeschouwing en richt zich vooral op verheldering van levensproblemen en existentiële thema’s. Werkt met een open model van zingeving dat de levenssituatie onderzoekt met het oog op zelfverwerkelijking. Daarbij is er aandacht voor de poëtische en mystieke dimensie van het bestaan.

Vogelenzang (nabij Haarlem)
www.arnoldziegelaar.nl
arnoldziegelaar@online.nl

Drs. Erik Boers

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Loopbaanorientatie
Aanvullende opleiding(en): HBO Careercounseling
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Bezinnende gesprekken vormgeven in met belangen doordrenkte omgevingen.

Eindhoven
www.hetnieuwetrivium.nl
erik.boers@hetnieuwetrivium.nl

Drs. Frank Vandendries

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Wijsbegeerte Universiteit Tilburg, specialisatie ethiek en politieke filosofie.
Aanvullende opleiding(en): O.m. 'Basiscursus' en 'Verdiepingscursus' Consultvaardigheden VFP Amsterdam (Catharina de Haas, supervisie Eite Veening); 'Wegen van geestelijke begeleiding' UvH (Ton Jorna) 'Counseling in existentieel welzijn' KU Leuven (Mia Leijssen)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Middels reflectie en het daartoe inzetten van denkgereedschappen beoog ik de kwaliteit van het denken van cliënten over tal van wezenlijke onderwerpen te vergroten. Als daardoor argumenten helder kunnen worden verwoord, weloverwogen en verdedigbaar besluiten kunnen worden genomen, biedt dat positief zicht op het verhogen van de kwaliteit van het leven en wordt zo het existentieel welzijn van de cliënt bevorderd.

Tilburg
www.levensvragen.org
coaching@frankvandendries.com
0651087818

Drs. Frederike de Jong

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Beroepsopleiding(en): Filosofie (VU, Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie (UU) Socratisch Gespreksleider (VFP) Aanvullende opleiding(en): Diëtistenopleiding, regressietherapie, meditatieleraar. Overige aangesloten beroepsvereniging(en): NVRT
Aanvullende opleiding(en): Diëtistenopleiding, regressietherapie, meditatieleraar.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): NVRT

 

Filosofisch consult
Loop je vast in bepaalde concrete situaties, of heb je fundamentele vragen over het leven, dan kun je een filosofisch consult overwegen. Het is mijn missie om je weer in verbinding te helpen komen met je innerlijke kompas, waardoor je meer helderheid hebt over jouw levensdoel en weet wat je volgende stap is om te zetten.

 

Ethische gespreksvoering
In de beroepspraktijk doen zich ethische vraagstukken voor: hoe moet of hoe kan ik handelen in de gegeven situatie? Ethische gespreksvoering© gaat verder dan het afwegen van mogelijkheden. Het gaat erom zicht te krijgen op de diepere waarden die bij de afweging van mogelijkheden een rol spelen. Ze hebben te maken met wie jij bent en wilt zijn in de beroepspraktijk. In de training Ethische gespreksvoering© leer je deze afwegingen te maken.

Amsterdam
https://ethischegespreksvoering.nl/

Amsterdam
http://www.zielswerk.nl
zielswerk@planet.nl
0648089583

Drs. Hans Bolten

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Filosofisch consulent
Aanvullende opleiding(en): cursus filosofisch consulent VFP course philosophical counsellor SCP (GB)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Heiloo
www.boltentraining.nl
hans@boltentraining.nl
0648258115

Drs. Herman de Neef

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige casemanagement psychiatrie post HBO Reintegratie en jobcoach
Aanvullende opleiding(en): Gesprekstrainingen Ondernemerstrainingen
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Missie 1:
De existentiële gevolgen van autisme onder de aandacht brengen, zijnde van toegevoegde waarde om zin, richting en betekenis te geven aan het leven. Voor mensen met autisme, partners, ouders.

Missie 2:
Het vernieuwen en verbeteren van de zorg en begeleiding voor mensen met autisme

Vijlen
www.pillarmethodiek.nl
hdneef@iqcoaches.nl
0623196925

Drs. Hubertus Bahorie

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Radboud Universiteit Nijmegen, Filosofie. Specialisatie: metafysica (Scriptie over vrijheidsproblematiek bij Kant)
Aanvullende opleiding(en): World Teachers Training Program (ICLON, Universiteit Leiden): educatieve master geesteswetenschappen, 1e graads onderwijsbevoegdheid; cambridge certificate; CLIL skills; Holistisch Agogisch Coachen (ITL): Specialisatie - ervaringsanalyse, causale communicatie, resonantie ethiek; MDGO-AW, specialisatie cultureel werk
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Inspireren, verbinden, verwonderen en onderzoeken.

Delft
www.stadsfilosoof.nl
info@stadsfilosoof.nl
0618941142

Drs. Jacqueline Vernooij

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Visieontwikkeling in organisaties bij Eidoscoop
Aanvullende opleiding(en): Socratisch gespreksleider; Gespreksleider Moreel beraad; Ideeenkijker
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Het oprekken van het denken van de client zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten.

Lathum
www.spiegelland.org
FPspiegelland@gmail.com
0653898910

Drs. Marianne Petrus

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Wijsbegeerte. Afstudeerrichting ethiek en mensbeelden.
Aanvullende opleiding(en): Eerste en tweedegraads opleiding orthopedagogiek. Specialisatie: ambulante en residentiële hulpverlening.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Met gebruik van filosofische denkmethodieken klanten via email gesprekken helpen om meer inzicht te krijgen in bepaalde aspecten van hun/het bestaan.


http://www.denkgids.nl
MariannePetrus@denkgids.nl
0636156774

Drs. Peter van Hooft

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Indologie, boeddhologie, vergelijkende filosofie aan Rijks Universiteit Leiden
Aanvullende opleiding(en): Kunstacademie Psycho-drama Martial Arts studies
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Kennis laten maken met en nieuwe perspectieven openen vanuit antieke wijsgerige tradities.

Den Haag
www.anz.nu
info@anz.nu
0616298553

Drs. Petra Bolhuis

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Filosofie, geschiedenis en sociale filosofie; Afgestudeerd orthopedagoog RUG gespecialiseerd in autismespectrum
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Maieutiek is verloskunde. De moeder van Socrates was vroedvrouw, Socrates zei dat zijn werkwijze eigenlijk ook een vorm van verloskunde was. Door vragen te stellen en informatie te geven stelde hij mensen in staat hun eigen wijsheid geboren te laten worden. De verschillende activiteiten die binnen Maieutiek plaatsvinden staan altijd in dat licht.

Baflo
www.maieutiek.nl
p.bolhuis@maieutiek.nl
0595424466

Drs. Rudolf Kampers

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): socratisch gespreksleiderschap, scenariomethode en strategische beleidsplannen.
Aanvullende opleiding(en): Lerarenopleiding (master in teaching philosophy) en diverse beroepsopleidingen.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): Vereniging Filosofiedocenten Voortgezet Onderwijs (VFVO)

Wij bevorderen filosofische gespreksvoering; enerzijds door het leiden van socratische gesprekken in organisaties, anderzijds door het trainen van mensen die dergelijke gesprekken willen gaan leiden.

Castricum
www.lerenfilosoferen.nl
rudolf@lerenfilosoferen.nl
0251253824

Drs. Timon Meynen

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Doctoraal (master) grondslagen en geschiedenis van de psychologie (Rijksuniversiteit Groningen) Doctoraal (master) wijsbegeerte (geen diploma) (Rijksuniversiteit Groningen) Assistent in opleiding wijsgerige antropologie (Faculteit Wijsbegeerte Erasmus Universiteit)
Aanvullende opleiding(en): Basisopleiding Filosofie in de Praktijk (ISVW) Beroepsopleiding Socratisch Gespreksleider (ISVW)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Filosofische Praktijk Faidros uit Enschede helpt mensen en organisaties in tijden van crisis of impasse wijs te worden uit zichzelf en elkaar. Faidros begeleidt u bij de noodzakelijke bezinning op uw bestemming.

Enschede
www.faidros.nl
info@faidros.nl
0683513404

Drs. Willem Jan van den Brink

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Academie voor Coaching; Counseling en coaching in existentieel welzijn (KU Leuven); Socratisch gespreksleider
Aanvullende opleiding(en): Engelse taal- en letterkunde (VU Amsterdam)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Zuiver denken en dialogisch communiceren

Laren N.H.
www.senseacademy.org
mail@senseacademy.org
0654322088

Erik Nagtegaal

Hoogst genoten opleiding: Humanistiek (UvH te Utrecht)
Beroepsopleiding(en): beroepsopleiding tot filosofisch practicus (ISVW te Leusden)
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Kernkade 4; 3542 CH Utrecht
www.Denk-Beter.nl
erik.nagtegaal@gmail.com
0614592095

Harald van Veghel

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en):
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Dr. Harald van Veghel

Harald is eigenaar van Stroomland Coaching. Zijn stijl van coachen kenmerkt zich door rust en helderheid met een stevige bite. Niet gehinderd door conventies en opgegroeid in het buitengebied van Tilburg tussen natuur en dieren, is hij oorspronkelijk en praktisch. Diepgaande studie van filosofie en religie heeft hem een scherpe blik gegeven op de zaken die er echt toe doen in het leven. Harald heeft zijn coachees ondenkbare hordes zien nemen, patronen zien doorbreken en hoge doelen zien bereiken. Hij werkt voor hen met passie en dankbaarheid voor het vertrouwen dat zij hem geven.


https://stroomlandcoaching.nl/
harald@stroomlandcoaching.nl

Hermien Hooghiemstra

Hoogst genoten opleiding: HBO
Beroepsopleiding(en): Betreffende BA Algemene Cultuurwetenschappen was mijn afstudeerrichting Filosofie
Aanvullende opleiding(en): Beroepsopleiding Socratisch Gespreksleider; Beroepsopleiding Filosofisch Consulent; BA Algemene Cultuurwetenschappen
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Het filosoferen in het dagelijks leven en werken te stimuleren voor een beter begrip van jezelf en de ander.

Nijmegen
www.zichtnijmegen.nl
info@zichtnijmegen
0620786854

Ir. drs. Ad Boesten

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en):
Aanvullende opleiding(en): WO, technisch-wetenschappelijk (ir.); Veiligheidskunde; Beleidskunde
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Bijdragen aan individuele ethiek en aan politiek-maatschappelijke rechtvaardigheid

Voorburg
gelukenwijsheid.nl
boesten.a@casema.nl

Joep Wijsbek Lic. OFH

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Licentiaat (cum laude) aan de Open Filosofische Hogeschool voor Mens- en Maatschappijwetenschappen: filosofie. psychologie, agogiek.
Aanvullende opleiding(en): Basisopleiding Psychosynthese; ZKM-consultant Counseling in existentieel welzijn.
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Mensen en organisaties helpen bij de dialoog en reflectie over voor hen essentiële thema’s.

Eindhoven
www.medina.nu
joepwlwijsbek@gmail.com
0402128150

Kristof van Rossem

Hoogst genoten opleiding: universiteit
Beroepsopleiding(en): De enige VFP-opleiding tot socratisch gespreksleider heb ik gevolgd en begeleid sindsdien samen met Hans Bolten de beroepsopleiding socratisch gespreksleider ISVW
Aanvullende opleiding(en): master filosofie + master religiewetenschappen
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): AIPPh. Internationale vereniging van filosofieleraren (www.Aipph.eu); Sophia. Europees Netwerk Filosoferen met Kinderen (www.sophianetwork.eu); Vefo, Vlaamse Vereniging voor Eigentijds Filosofieonderwijs (www.filosoferen.eu); Promethio. Vereniging ter bevordering van integriteit in organisaties.

Ik wil het kritisch denken bevorderen

Meldert (België)
www.socratischgesprek.be
kristof@socratischgesprek.be
+32473715835

Marianne Scheeper

Hoogst genoten opleiding:
Beroepsopleiding(en): Hogeschool voor Toegepaste Filosofie
Aanvullende opleiding(en): Praktische Filosofie ISVW, Filosoferen met Kinderen en Jongeren ISVW, Nationale Opleiding Mediacoach, Training Socratische Vaardigheden Bolten en daarnaast heel veel praktijkervaring!
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Ambitie

Ik vind het belangrijk dat we met elkaar een dialoog blijven voeren, ondanks of juist vanwege onderlinge verschillen en de verleiding om meningen via beeldschermen te uiten. Daarom filosofeer ik met mensen van alle leeftijden, van kleuter tot oudere.

Door samen na te denken over uiteenlopende onderwerpen en verschillende meningen te horen, ontstaat ‘perspectivistische lenigheid’: het vermogen om je te verplaatsen in de ander. Als er tijdens een gesprek ontdekt wordt dat wij mensen het onderling niet overal over eens zijn, maar dat dat niet erg hoeft te zijn, heb ik een mooie dag!

Werkterrein binnen filosoferen in de klas

Vakleerkracht filosoferen, socratisch gesprek, mediawijsheid, burgerschap & trainer/facilitator

Den Haag
www.filosoferenindeklas.nl
info@filosoferenindeklas.nl
06-53142196

Marja Havermans MA

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): praktische filosofie; filosofisch consulent; socratisch gespreksleider
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Helder denken om goed te kunnen handelen

Den Bosch
www.filosofischegesprekken.nl
marjahavermans@gmail.com
0649255638

Marleen Moors MPhil

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Existentiële-fenomenologie; Palliatieve zorg & oncologie (Specialisaties)
Aanvullende opleiding(en): Onderzoeksmaster wijsbegeerte (Phil); Religiewetenschappen (BA); Wijsbegeerte (BA)"
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Het is de visie van de praktijk dat de existentieel-filosofische traditie uit de ivoren toren gehaald moet worden, terug naar de samenleving. Wij worden immers dagelijks geconfronteerd met existentiële thema’s in de zorg, in het onderwijs, in ons persoonlijk leven en in de omgang met “grenssituaties”, zoals de dood, een terminale ziekte of een groot verlies. Existentiefilosofen hebben eeuwen geleden al gekeken naar de betekenis van vrijheid voor het individu, naar de invloed van bewustzijn van de dood op onze keuzes en ons dagelijks leven, naar het verlies van het geloof in een hogere macht en hoe wij ons leven zinvol invulling kunnen geven in deze wetenschap. Deze traditie is zo rijk dat het een gemis zou zijn als deze niet zou worden toegepast in de praktijk.De existentieel-filosofische benadering van het mens-zijn richt zich niet op psychopathologie en het structureel oplossen van psychische problemen, maar op het herontdekken van de eigen mogelijkheden terwijl men de eigen grenzen erkent.

Amsterdam
www.marleenmoors.com
info@marleenmoors.com
0633676597

N.A.H. van Heijningen – Hoogland

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): WO Cultuurbeleid- en management, post HBO filosofisch practicus, post HBO systemische interventies
Aanvullende opleiding(en): Socratisch gespreksleider, Moreel dilemma gespreksleider
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): NEON (platform voor ethiekondersteuning), Gilde filosofisch practici

Ik werk als organisatiefilosoof en als filosofisch practicus met individuele klanten.

Dit doe ik vanuit mijn eigen bureau Denkplaats: hét bureau voor praktische filosofie en systemische interventies.
Denkplaats is er voor iedereen die durft te denken. Of het bijna durft, en een steuntje in de rug nodig heeft.
Ik werk met mijn klanten aan bezielde besluiten. Resultaatgericht en altijd vanuit het hart.

06 – 13 12 89 71


www.denkplaats.nl
ariane@denkplaats.nl

Peter Schmitz

Hoogst genoten opleiding:
Beroepsopleiding(en): - filosofisch consulent - socratisch gespreksleider - begeleider filosofisch café
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):peter@denkkracht.nl

prof. dr. Hans Gerding

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): Wijsbegeerte (Universiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam)
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

In mijn filosofische praktijk voer ik gesprekken met mensen die willen praten over hun buitengewone ervaringen en daarmee samenhangende zingevingsvragen.

Utrecht
www.hansgerding.nl
hans@hansgerding.nl
035-5416986

Ricardo Tetteroo

Hoogst genoten opleiding: HBO
Beroepsopleiding(en): -
Aanvullende opleiding(en): Leiding geven aan socratische gesprekken (SCN); Filosofisch Consulent (ISVW)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Ricardo is geïnteresseerd in jouw “rekensom/gewoonte/gebruiksaanwijzing/hexis”. Samen proberen we die helder te krijgen.

Leidschendam
hexislv.nl
ricardo@hexislv.nl
070-7370542

Robert Keurntjes

Hoogst genoten opleiding:
Beroepsopleiding(en):
Aanvullende opleiding(en):
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):


http://robertkeurntjes.nl/

Roel Klopstra

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): * Filosofisch Practicus bij ISVW (Harm van der Gaag) en * Socratisch Gespreksleider bij ISVW (Hans Bolten en Kristof van Rossem)
Aanvullende opleiding(en): Bachelor Filosofie
Overige aangesloten beroepsvereniging(en): Gilde Filosofisch Practici

Mensen individueel en in groepsverband stimuleren hun eigen denken te gaan bevragen. Dit eigen denken kan slaan op levens – en loopbaanvragen, ethische kwesties en organisatievraagstukken.

Leeuwarden
www.roelklopstra.nl
info@roelklopstra.nl
06 - 51440372

Trees Schopman

Hoogst genoten opleiding: WO
Beroepsopleiding(en): MA Religiewetenschappen (levensovertuiging en beleid) (2008-2011) MA Filosofie (sociaal-politieke en ethische wijsbegeerte) (2007-2011) LVSC-Supervisiekunde I en II (1997-1999) VO Management, Personeel & Organisatie (1996-1998) HBO-maatschappelijk werk (1977-1981)
Aanvullende opleiding(en): Aanvullende opleidingen: IVN-natuurgidsopleiding (2018-2019) Interdisciplinaire basismodule antroposofie (Academie AG) (2012-2013) Pedagogisch-didactische aantekening (2005) NMI-mediation (2004)
Overige aangesloten beroepsvereniging(en):

Deventer / Diepenveen
www.filosofischepraktijkdeventer.nl www.filosoferenindeventer.nl/
schopman@despiegel.nl