voltooid socratisch gesprek in één dag

Gesprekleider:                      Marcel Engeringh

Duur:                                      Een hele dag

Aantal deelnemers:              3 tot 7

Minder is meer
De volgende inzichten helpen om socratische gesprekken vruchtbaarder te
maken en daadwerkelijk tot een antwoord op de onderzoeksvraag te komen:

 1. Door het gesprek te versmallen is het mogelijk om het te versnellen
  zonder dat dit ten koste gaat van de diepgang.
 2. Sterk geclausuleerde vragen zijn beter te beantwoorden, daar ze
  beperkter zijn.
 3. Eenvoudige voorbeelden zijn het beste. Interessant worden ze dankzij de
  vraag. Voorbeelden die op zichzelf reeds interessant zijn leiden af van de
  vraag.
 4. Het algemeen gangbare gebruik van een woord is zijn betekenis.
  Iedereen die overweegt om aan dit gesprek deel te nemen is bij dezen
  uitgenodigd om na te denken over een geschikte ethische of epistemologische
  vraag, met daarbij een voorbeeld uit eigen ervaring, waarover hij alles zou willen
  vertellen.