Wat is de VFP?

Hoofdgebouw Internationale School Voor Wijsbegeerte
Internationale School Voor Wijsbegeerte

De Vereniging voor Filosofische Praktijk  (VFP) is voor mensen die zich bezighouden met Praktische filosofie. De vereniging is gevestigd in de Internationale School Voor Wijsbeeerte in Leusden. De VFP organiseert studiedagen, workshops en intervisiebijeekomsten.

 

De VFP bevat afdelingen voor socratisch gespreksleiders, filosofisch consulenten, organisatiefilosofen en voor filosofie en onderwijs. Er wordt gewerkt aan de constructie van een afdeling voor filosoferen met kinderen. In deze afdelingen werken leden gericht aan de professionalisering van hun vakgebied. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd voor leden en niet leden waarop het filosoferen met een actueel maatschappelijk onderwerp in verband wordt gebracht. Het doel van de VFP zoals dat bij oprichting in 1989 werd geformuleerd, namelijk “de filosofische praktijk aan te laten sluiten bij de behoefte aan bezinning en reflectie in de samenleving”, is tot op heden een drijfveer voor de vereniging. Dit doen we door het vergroten van kennisdeling en het stimuleren van onderlinge contacten. De vereniging is bovenal een ontmoetingsplaats voor mensen met een hang naar filosofie als verdieping van het denken en motivatiebron van het handelen.

Leden worden op de hoogte gehouden van activiteiten middels deze website en een tweemaandelijkse nieuwsbrief.  Verder kunnen leden lid worden van een LinkedIn-groep, alwaar ook individuele leden activiteiten en publicaties kunnen aankondigen. (https://www.linkedin.com/groups/2316393/)