Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Algemene Ledenvergadering Vereniging Filosofische Praktijk op 11 juni 2022 te Leusden

11 juni 2022 | 09:00 - 16:00

De ALV biedt alle leden de mogelijkheid mee te denken over de koers van de VFP. Ondertussen is er al het een en ander veranderd, en we willen je graag daarover bijpraten, maar ook horen wat je er van vindt en wat voor ideeën je verder hebt aangaande de filosofische praktijk en onze vereniging.

KOMT ALLEN!

Om meteen inhoud te geven aan de praktische filosofie hebben we voor het middagprogramma een ‘altijd en overal’ bruikbare methodiek voor je in de aanbieding. Een leuke, inspirerende oefening, direct toepasbaar ook in jouw praktijk. Die gaan we uitproberen, bespreken en toepassen. Sommigen hebben er al ervaring mee. Zie de reactie van Stefan Kuijken helemaal onderaan.

Dit alles is weer gratis voor onze leden, inclusief lunch, koffie/thee en na afloop een drankje. Het enige wat je hoeft te doen is je op te geven en dat kun je HIER doen. Dat is dan inclusief de lunch, die we reserveren, dus we verwachten dat je ook komt als je je opgeeft. Als je wel wilt komen, maar geen lunch wilt, kun je dat melden aan de secretaris (secretaris@verenigingfilosofischepraktijk.nl ). Deelname aan het middagprogramma is verder open, maar als je eruit wilt halen wat er in zit, dan kun je je aanmelden bij de voorzitter (voorzitter@verenigingfilosofischepraktijk.nl), want die heeft dan wat vragen en suggesties die hij graag vooraf aan je meegeeft, zodat je je kunt voorbereiden. Niet verplicht, zeker aan te raden.

Agenda voor de ALV (Algemene Leden Vergadering) van de VFP (Vereniging voor Filosofische Praktijk) op 11 juni 2022 te Leusden op Landgoed ISVW

9.30 Inloop en ontvangst (koffie wordt vers gezet!)

10.00 Start vergadering

 1. Welkom en opening (door de voorzitter)
 2. Bespreking en goedkeuring ‘verslag voor leden’ van de laatste ALV (d.d. 22 januari 2022)

Klik HIER voor download

 1. Bestuur en bestuursleden. Samenstelling, functioneren en stand van zaken.

Voorzitter (Peter van Hooft)

Penningmeester (Marco d’Agata)

Secretaris (Robert Keurntjes)

Webmaster (interim) (Timon Meynen, tevens algemeen redacteur))

Nestor (Hans Bolten)

Gezocht: bestuurslid met digitale vaardigheden

 1. Verslag financiën (Penningmeester)
 2. De VFP op koers (Kort inhoudelijk verslag) (voorzitter)
 3. Dag van de Filosofische Praktijk 2022 (terugblik en vooruitblik) (secretaris)
 4. Socratische Landdag 2022 (vooruitblik) (voorzitter)
 5. Werkgroepen: stand van zaken

Lopende werkgroepen

Leden kunnen kort verslag doen van het verloop. Gaarne v.t.v. even melden bij de voorzitter (voorzitter@verenigingfilosofischepraktijk.nl) als je daar gebruik van wilt maken.

Nieuwe werkgroepen:

Meldingen vanuit de leden?

Werkgroep Filosofisch tweegesprek

Werkgroep Filosofen met een Praktijk (?)

Werkgroep Socratische Landdag

Werkgroep Socrates in het onderwijs

 1. Website Algemeen (Timon)
 2. Nieuwsbrief Algemeen (Timon)
 3. Rondvraag

Ideeën en andere inbreng van de leden

Sluiting 11.30 (uiterlijk 12.00u)

LUNCH: de beroemde ISVW-lunch GRATIS voor onze leden!

Middagprogramma: de ARCHÈ centraal, 11 juni 2022 13.30-16.30 uur

Voor het middagprogramma hebben wij het volgende voor onze leden in de aanbieding:

de ARCHÈ centraal: Het vaststellen en uitwerken van de archè in de filosofische praktijk

Onze voorzitter Peter van Hooft, socratisch boeddholoog, is al vele jaren bezig met een onderzoek naar de vraag: wat betekent ‘filosofie’ als we de Indiaas-boeddhistische, Chinese, Afrikaanse en islamitische denktradities hierop onderzoeken? Aan deze vraagstelling ontleent hij, behalve theoretische inzichten, ook oefeningen die in de wijsgerige praktijk zijn toe te passen. Binnenkort verschijnen twee van zijn oefeningen in een nieuw te publiceren boek: Hoog spel van Jos Kessels, Jan Ewout Ruiter & Luuk Stegmann (red.). Nu krijg je de kans op een voorproefje.

De archè-oefening is een methodiek die Peter heeft ontleend aan wat hij ziet als een gezamenlijke structuur die eigen is aan het begin van al het filosoferen in de genoemde wijsgerige tradities. Dus: als zij allen zo zijn begonnen met filosoferen, dan kunnen ook wij eens proberen dat zo te doen. Ondertussen heeft hij dat al vaak gedaan met de groepen in zijn Wijsgerige Jaargangen (een jaar lang wereldfilosofie en zelf filosoferen) maar nu, ter gelegenheid van het verschijnen in druk, doet hij dat voor de VFP.

Deze ‘wijsgerige beginners-oefening’ kun je altijd en overal toepassen, daar waar je met iemand een filosofisch onderzoek wilt beginnen. Je kunt de oefening bijvoorbeeld gebruiken aan het begin van een (socratische) dialoog of bij een socratische gesprek, om een onderzoeksthema te kiezen, of aan het begin van een filosofisch dan wel wijsgerig consult, om datgene te onderzoeken waar het je cliënt nu eigenlijk om gaat. De oefening combineert filosofie met een meditatieve aandachtsoefening en werkt altijd, zoals het eens ‘in den beginne van de filosofie’ gewerkt heeft. Zó maak je een begin met filosoferen. In de praktijk blijkt dit de basis te vormen voor vele sessies daarna.

Belooft onze voorzitter te veel?

Kom het uitproberen, gratis en voor niets, in de middag na de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging voor filosofische praktijk zodat je een oeroude, maar tegelijkertijd gloednieuwe wijsgerige techniek mee naar huis (en naar je praktijk) kunt nemen.

Reactie van een deelnemer aan de Dag van de Filosofische Praktijk waar de ARCHÈ-oefening voor het eerst buiten Peters eigen praktijk werd gepresenteerd.

Op 16 april 2022 woonde ik de workshop ‘Archè’ van Peter van Hooft bij. Peter nam de deelnemers op geheel eigen authentieke wijze mee in zijn ervarings- & kenniswereld. Speels, gestructureerd en vooral zichtbaar en aanstekelijk bevlogen voor het onderwerp ‘Archè’: het punt waar het begint – een structurerend principe. In een aantal stappen en met een onverwachte – later goed te plaatsen wending – leidde Peter de deelnemers naar een voor ieder van ons relevant, vaak erg aansprekende en herkenbare ‘Archè’. Beveelt u deze workshop aan? Zekers! 

Stefan Kuijken MSc Executive Coaching / Ashridge Accredited executive coaching / EMCC senior practitioner

Gegevens

Datum:
11 juni 2022
Tijd:
09:00 - 16:00