Laden Evenementen

« Alle Evenementen

ALV en Stoïcijnse workshop

Zaterdag 18 november houden we een algemene ledenvergadering. In de middag volgt de workshop: Professioneel, stoïcijns begeleiden. De stoïcijnse filosofie is een boeiende en vooral praktische filosofie. Het doel is een leven, vormgegeven door de rede, waarin de morele integriteit centraal staat, hetgeen leidt tot autonomie en gemoedsrust. Vanuit deze visie kun je jezelf vormen en anderen daarin begeleiden. Maar hoe pak je dit aan op een methodisch verantwoorde, professionele, wijze? De workshop wordt gegeven door Ronald Wolbink.

Zaterdag 18 november houden we een algemene ledenvergadering. Zoals u gewend bent volgt in de middag een inhoudelijk programma.

Algemene Leden Vergadering

Op de ALV in het najaar wordt o.a. de begroting voor het komende jaar gepresenteerd. De benodigde stukken worden vooraf beschikbaar gesteld.

Middagprogramma: Voor deze keer hebben we Ronald Wolbink bereid gevonden om hier invulling aan te geven.

Workshop professioneel, stoïcijns, begeleiden   

De stoïcijnse filosofie is een boeiende en vooral praktische filosofie. Het doel is een leven, vormgegeven door de rede, waarin de morele integriteit centraal staat, hetgeen leidt tot autonomie en gemoedsrust.

Vanuit deze visie kun je jezelf vormen en anderen daarin begeleiden. Maar hoe pak je dit aan op een methodisch verantwoorde, professionele, wijze? Dit is de vraag die centraal staat in deze workshop. Eerst een korte introductie van de stoïcijnse filosofie en van een aantal mogelijke oefeningen en werkvormen. Vervolgens komt de methodiek aan de orde, om op een professionele wijze deze begeleiding vorm te geven. Tot slot de contouren van een opleiding gericht op het professioneel, stoïcijns, begeleiden.

Dr. Ronald Wolbink heeft een praktijk voor praktische filosofie. Hij heeft een ruime ervaring als (stoïcijns) coach en als supervisor. Hij promoveerde op een proefschrift met als titel De coach, de begeleider van de laatste mens en schreef onder meer Levenskunst à la Montaigne en Het coachvak binnenste buiten. Verder schreef hij  een aantal artikelen over stoïcijns coachen. Voor meer informatie: www.ronaldwolbink.nl

Aanvangstijd volgt z.s.m.

Toegang

De ALV en de workshop zijn vrij toegankelijk voor ALV-leden na aanmelding. Wie aanwezig is bij de ALV krijgt van de vereniging een lunch aangeboden. Na afloop kunnen we nog napraten aan de bar.

18 november | 10:00 17:00