Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Extra ALV – 20 juli 2024

20 juli | 10:00 10:15

Nieuwe statuten en Huishoudelijk reglement (1)

Op 20 juni jl. zijn in de Algemene Ledenvergadering (ALV), die online plaatsvond, de nieuwe statuten aangenomen.

Procedure opnieuw doorlopen
Echter, volgens de huidige, de nog geldende statuten had deze besluitvormende vergadering niet online mogen worden gehouden. Vandaar dat we het traject voor het aannemen van de nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement opnieuw moeten doorlopen.

Daartoe staat een ALV gepland op zaterdag 20 juli 2024, om 10.00 op de lokatie van de ISVW, Dodeweg 8 in Leusden. Leden kunnen hierbij fysiek aanwezig zijn.

Aankondiging tweede extra ALV 10 augustus 2024
Indien op deze ALV, zoals te verwachten, geen tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal op zaterdag 10 augustus een volgende fysieke ALV plaatsvinden. Eveneens om 10.00 u op de lokatie van de ISVW te Leusden. Daar ter plekke kunnen de statuten worden aangenomen als er een meerderheid vóór is van ten minste tweederde van de aldaar uitgebrachte stemmen.

NB Voor beide ALV’s is het niet noodzakelijk je vooraf aan te melden. De vergaderingen starten om 10.00 stipt op het ISVW.

Agenda
1. Opening
2. Verslagen ALV 1juni 2024 en ALV 20 juni 2024
3. Voorstel Wijziging Statuten
4. Voorstel Wijziging Huishoudelijk Reglement
5. Rondvraag en sluiting

Stukken
De volgende stukken zijn relevant voor deze extra vergaderingen, en kunnen worden gedownload door op de betreffende link te klikken:
de huidige Statuten
het huidige Huishoudelijk reglement
de voorgestelde nieuwe Statuten
het voorgestelde nieuwe Huishoudelijk reglement
een Toelichting op de voorgestelde wijzigingen in de statuten en het Huishoudelijk reglement
het Conceptverslag van de ALV d.d. 1 juni jl.
het Conceptverslag van de ALV d.d. 20 juni jl.

Het Bestuur van de VFP