Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Extra ALV – 20 juni 2024 – Online

20 juni | 20:00 21:30

Het bestuur van de VFP wil de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging graag aanpassen aan de huidige tijd. Dit voorstel is in de ALV van 1 juni jl. voorgelegd aan de aanwezige leden.

Echter, een wijziging van de statuten van onze vereniging vereist een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bovendien moet twee derde van alle leden aanwezig zijn. Dit aantal is op de recente ALV niet gehaald. Vandaar dat er een extra algemene ledenvergadering nodig is. Bij deze tweede vergadering is alleen een twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden nodig om de gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement aan te nemen.

Deze extra algemene ledenvergadering zal op 20 juni as ONLINE plaatsvinden, vanaf 20.00 tot uiterlijk 21.30 u.

Aanmelden voor deze vergadering is niet nodig. Je kunt eenvoudig via Zoom deelnemen door op 20 juni vanaf 19.45 in te loggen via deze link. De vergadering start stipt om 20.00.

(Voorlopige) Agenda
1. Opening
2. Voorstel wijziging Statuten
3. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement
4. WVTKK
5. Sluiting

Stukken
De volgende stukken zijn relevant voor deze extra vergadering, en kunnen worden gedownload door op de betreffende link te klikken:
de huidige Statuten
het huidige Huishoudelijk reglement
de voorgestelde nieuwe Statuten
het voorgestelde nieuwe Huishoudelijk reglement
een Toelichting op de voorgestelde wijzigingen in de statuten en het Huishoudelijk reglement
het Conceptverslag van de ALV d.d. 1 juni jl.

Graag tot ziens online op 20 juni!

Het Bestuur van de VFP