Van een Vereniging voor Filosofie Onderwijs naar een afdeling Filosofie en Opleiding van de VFP door Miriam van Reijen

Filosofie en filosofiebeoefening mogen zich al geruime tijd verheugen in een groeiende belangstelling. Misschien is dat te danken aan de secularisatie, zoals Antoine Verbij in zijn Denken achter de dijken, de opmars van de filosofie in Nederland (2001) schrijft. Mogelijk is het de welvaart, de vergrijzing of de “verEftelingisering [...]