Essays

Home » Publicaties » Essays

(Over)levenskunst in het coachen – Ronald Wolbink

Het coachen, zoals dat in de coachingsliteratuur (zie bijvoorbeeld Whitmore 2006; Schreyögg 1997; en Verhoeven 2003) beschreven wordt, kenmerkt zich door potentie, passie en presteren (Wolbink 2011, 188). Het coachen richt zich op het ontwikkelen van potentiële kwaliteiten van de coachee, zodat die vol passie zo goed mogelijk presteert. [...]

Door |2023-02-08T20:59:37+01:001 april 2012|Essays, Katern Filosofie & Praktijk, Publicaties|

Wat is er filosofisch aan de filosofische praktijk? – Harm van der Gaag

Bijna dertig jaar na het verschijnen van Achenbachs Philosophische Praxis (Keulen: Verlag für Philosophie Dinter, 1984) is de praktijkvoerend filosoof nog altijd bezig uit te leggen wat hij of zij precies doet in de een-op-een-gesprekken met klanten en, vaste prik, waarin die werkzaamheden zich van die van een psychotherapeut [...]

Door |2023-02-08T20:55:12+01:001 januari 2012|Essays, Katern Filosofie & Praktijk, Publicaties|

Moreel beraad, de kracht van praktische filosofie – Dick Kleinlugtenbelt & Bert Molewijk

Moreel beraad heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Er is een verschuiving gaande van een ethiek die in ethische commissies gepraktiseerd wordt, waarbij experts vaak op afstand van de dagelijkse praktijk (beleids)adviezen geven, naar een ethiek die meer op de werkvloer en door de werkvloer gepraktiseerd wordt, [...]

Door |2023-02-08T20:53:01+01:001 oktober 2011|Essays, Katern Filosofie & Praktijk, Publicaties|

Kunst: een zaak van het individu of een gemeenschappelijke onderneming? – Arthur d’Ansembourg

In juni van dit jaar stuurde Halbe Zijlstra zijn brief: “Meer dan kwaliteit: Een nieuwe visie op cultuurbeleid” naar de kamer. Het kabinet zal jaarlijks 200 miljoen bezuinigen op een bedrag van 490 miljoen voor dit jaar. Er wordt daarbij een duidelijke keuze gemaakt voor het behoud van de [...]

Door |2023-02-08T20:49:24+01:001 juli 2011|Essays, Katern Filosofie & Praktijk, Publicaties|

Filosofisch praktiseren, praktiserend filosoferen – Eite Veening

Het is verwarrend en toch ook fascinerend hoe divers de betekenissen van de term ‘verlichting’ intussen zijn. Natuurlijk is er een gewone letterlijke betekenis en dan gaat verlichting om gloeilampen en dergelijke. Dat is filosofisch niet echt interessant. Maar daarnaast bestaan er twee zeer verschillende figuurlijke betekenissen van de [...]

Door |2023-02-08T20:47:33+01:001 april 2011|Essays, Katern Filosofie & Praktijk, Publicaties|

Snel groeiende belangstelling voor Socratisch Café Nederland door Karel van Haaften en Tom Sengers

Zo’n tien jaar geleden startte Het Nieuwe Trivium een maandelijks socratisch café in Amsterdam. De bedoeling was, naar het voorbeeld van Socrates, met de bezoekers een zinvol gesprek te voeren. Een gesprek over echte dingen. Maar ook een echt gesprek, waarin je geraakt wordt of met de mond vol [...]

Van een Vereniging voor Filosofie Onderwijs naar een afdeling Filosofie en Opleiding van de VFP

Door: Miriam van Reijen Filosofie en filosofiebeoefening mogen zich al geruime tijd verheugen in een groeiende belangstelling. Misschien is dat te danken aan de secularisatie, zoals Antoine Verbij in zijn Denken achter de dijken, de opmars van de filosofie in Nederland (2001) schrijft. Mogelijk is het de welvaart, de [...]

Door |2023-05-23T19:19:35+02:001 januari 2011|Essays, Publicaties|
Ga naar de bovenkant