Katern Filosofie & Praktijk

Home » Publicaties » Katern Filosofie & Praktijk

Signalement: Reijen, Miriam van (red.) – Spinoza voor managers

Reijen, Miriam van (red.), Spinoza voor managers. Zoetermeer: Uitgeverij Klement, 2012, 120 pp. €14,95 (te verschijnen). De 17e eeuwse Nederlandse (d.w.z. tweede generatie allochtone) filosoof Benedictus de Spinoza staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling. Hij is één van de 50 vensters in de officiële Canon van [...]

Door |2023-02-08T21:19:29+01:001 april 2012|Katern Filosofie & Praktijk, Publicaties, Recensies|

Signalement: Kessels, Jos – Spelen met ideeën. De kunst van het filosofische gesprek

Kessels, Jos, Spelen met ideeën. De kunst van het filosofische gesprek. Amsterdam: Boom, 2012, 172 pp. €32,50. VFP-lid Jos Kessels presenteerde op 31 mei zijn nieuwe boek Spelen met ideeën. In dit boek wordt een methode besproken om systematisch en in dialoog tot de kern van een vraagstuk te [...]

Door |2023-02-08T21:16:48+01:001 april 2012|Katern Filosofie & Praktijk, Publicaties, Recensies|

(Over)levenskunst in het coachen – Ronald Wolbink

Het coachen, zoals dat in de coachingsliteratuur (zie bijvoorbeeld Whitmore 2006; Schreyögg 1997; en Verhoeven 2003) beschreven wordt, kenmerkt zich door potentie, passie en presteren (Wolbink 2011, 188). Het coachen richt zich op het ontwikkelen van potentiële kwaliteiten van de coachee, zodat die vol passie zo goed mogelijk presteert. [...]

Door |2023-02-08T20:59:37+01:001 april 2012|Essays, Katern Filosofie & Praktijk, Publicaties|

Schoon denken; praktisch filosoferen over kunst – Gerrit Kappert en Reinskje Talhout

De VFP organiseert ieder najaar, samen met de Internationale School voor de Wijsbegeerte (ISVW), themadagen voor iedereen die in de filosofische praktijk geïnteresseerd is. Op zaterdag 19 november 2011 was het thema praktisch filosoferen over kunst. Na lezing en debat gingen de deelnemers zelf werken aan de kunst van [...]

Door |2023-02-08T20:43:16+01:001 januari 2012|Katern Filosofie & Praktijk, Publicaties, Verslagen|

Wat is er filosofisch aan de filosofische praktijk? – Harm van der Gaag

Bijna dertig jaar na het verschijnen van Achenbachs Philosophische Praxis (Keulen: Verlag für Philosophie Dinter, 1984) is de praktijkvoerend filosoof nog altijd bezig uit te leggen wat hij of zij precies doet in de een-op-een-gesprekken met klanten en, vaste prik, waarin die werkzaamheden zich van die van een psychotherapeut [...]

Door |2023-02-08T20:55:12+01:001 januari 2012|Essays, Katern Filosofie & Praktijk, Publicaties|

Moreel beraad, de kracht van praktische filosofie – Dick Kleinlugtenbelt & Bert Molewijk

Moreel beraad heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Er is een verschuiving gaande van een ethiek die in ethische commissies gepraktiseerd wordt, waarbij experts vaak op afstand van de dagelijkse praktijk (beleids)adviezen geven, naar een ethiek die meer op de werkvloer en door de werkvloer gepraktiseerd wordt, [...]

Door |2023-02-08T20:53:01+01:001 oktober 2011|Essays, Katern Filosofie & Praktijk, Publicaties|

Kunst: een zaak van het individu of een gemeenschappelijke onderneming? – Arthur d’Ansembourg

In juni van dit jaar stuurde Halbe Zijlstra zijn brief: “Meer dan kwaliteit: Een nieuwe visie op cultuurbeleid” naar de kamer. Het kabinet zal jaarlijks 200 miljoen bezuinigen op een bedrag van 490 miljoen voor dit jaar. Er wordt daarbij een duidelijke keuze gemaakt voor het behoud van de [...]

Door |2023-02-08T20:49:24+01:001 juli 2011|Essays, Katern Filosofie & Praktijk, Publicaties|

Filosofisch praktiseren, praktiserend filosoferen – Eite Veening

Het is verwarrend en toch ook fascinerend hoe divers de betekenissen van de term ‘verlichting’ intussen zijn. Natuurlijk is er een gewone letterlijke betekenis en dan gaat verlichting om gloeilampen en dergelijke. Dat is filosofisch niet echt interessant. Maar daarnaast bestaan er twee zeer verschillende figuurlijke betekenissen van de [...]

Door |2023-02-08T20:47:33+01:001 april 2011|Essays, Katern Filosofie & Praktijk, Publicaties|

De filosoof als ondernemer – Reinskje Talhout, Frank Vandendries en Maaike Merckens-Bekkers

Ieder voorjaar organiseert de Vereniging voor Filosofische Praktijk een themamiddag voor haar leden. Dit jaar spitste de middag zich toe op het filosofisch consult. De vergoeding van het consult door een zorgverzekeraar en de marketing van de filosofische dienstverlening kwamen aan de orde in twee workshops, waarvoor de VFP [...]

Door |2023-02-08T20:35:47+01:001 april 2011|Katern Filosofie & Praktijk, Publicaties, Verslagen|

Snel groeiende belangstelling voor Socratisch Café Nederland door Karel van Haaften en Tom Sengers

Zo’n tien jaar geleden startte Het Nieuwe Trivium een maandelijks socratisch café in Amsterdam. De bedoeling was, naar het voorbeeld van Socrates, met de bezoekers een zinvol gesprek te voeren. Een gesprek over echte dingen. Maar ook een echt gesprek, waarin je geraakt wordt of met de mond vol [...]

Impressies Themadag “Tijd en ervaring: wie heeft er nog tijd?” door Ed Roosma

Op de jaarlijkse VFP najaarsthemadag van 20 november 2010 te Leusden, met dit jaar als thema “Tijd en ervaring”, werden ’s ochtends lezingen gegeven door Marli Huijer en Frans Jacobs; ’s middags konden de deelnemers workshops bezoeken van Karin Fontein, Peter Harteloh, Wouter Kusters en Maaike Merckens-Bekkers. Zie hier [...]

Door |2023-02-08T20:41:26+01:001 januari 2011|Katern Filosofie & Praktijk, Publicaties, Verslagen|
Ga naar de bovenkant