De filosoof als ondernemer – Reinskje Talhout, Frank Vandendries en Maaike Merckens-Bekkers

Ieder voorjaar organiseert de Vereniging voor Filosofische Praktijk een themamiddag voor haar leden. Dit jaar spitste de middag zich toe op het filosofisch consult. De vergoeding van het consult door een zorgverzekeraar en de marketing van de filosofische dienstverlening kwamen aan de orde in twee workshops, waarvoor de VFP een zorginkoper en een marketingdeskundige had uitgenodigd.

Klik hier voor het volledige artikel: FP-VFP-katern-2011-2.pdf