De Vereniging voor Filosofische Praktijk in Filosofie & Praktijk door VFP-redactie

Voor u ligt het eerste katern van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP)
in Filosofie & Praktijk (F&P). Zoals de namen van vereniging en tijdschrift al
impliceren, gaan de ambities van de VFP en F&P zeer goed samen. De VFP
denkt dan ook een uitstekend onderdak gevonden te hebben bij F&P en ziet uit
naar een lange en vruchtbare samenwerking.

Zie hier het volledige artikel: FP-VFP-katern-2011-1