Declaratieformulier

  Declaratieformulier VFP Activiteit

  Met dit declaratieformulier kunt u een vergoeding declareren voor uw bijdrage aan een VFP activiteit. Deze vergoeding kan zowel een bijdrage voor uw tijd zijn (vul declaratiebedrag in) als voor gemaakte reiskosten (vul Aantal KM in). Kosten waarvoor u een bon of factuur heeft, kunt u direct aan penningmeester mailen.

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Declaratiebedrag (verplicht)

  Dit betreft een vergoeding voor uw tijd. Vul 0 in als u alleen km wilt declareren.

  Aantal kilometers (verplicht)

  Geef aan hoeveel kilometers uw wilt declareren. De vergoeding is €0,23 per km. Vul 0 in als u geen KM declareert.

  Specificatie (verplicht)

  Geef aan voor welke VFP activiteit u dit bedrag declareert met de naam van uw workshop/bijdrage/lezing.

  Uw IBAN Bankrekeningnummer (NL..BANK............)(verplicht)

  Tenaamstelling bankrekening (verplicht)