Wat is goede samenwerking in ons managementteam?

Hoe gaan we om met onze verantwoordelijkheid voor onze omgeving?

Wat zijn de grenzen van tolerantie voor afwijkende meningen in onze organisatie?

De organisatiefilosofie richt zich op helder nadenken in en over organisaties. Dit is niet alleen cruciaal om organisaties goed en moreel verantwoord te leiden, maar ook om binnen organisaties zinvol, gewetensvol en plezierig te werken.

Filosoferen betekent (zich) verwonderen, verbazen en verrassen. Alles kan ter discussie komen te staan, ook dat wat degelijk en vanzelfsprekend lijkt. Deze bevragende, uitdagende en kritische rol maakt de filosofie spannend voor managers en medewerkers binnen organisaties.

Organisatiefilosofie kan bijvoorbeeld plaats vinden in de vorm van socratische gesprekken met directies of groepen medewerkers. Deze gesprekken kunnen gaan over zaken als de missie en de doelstelling van de organisatie, over maatschappelijke verantwoordelijkheid, loopbaanbeleid of de bedrijfsfilosofie. Maar ook individuele gesprekken met medewerkers zijn mogelijk, bijvoorbeeld over morele uitdagingen en zingevingsvragen. Daarnaast houdt de organisatiefilosofie het gedachtegoed van denkers over organiseren en organisaties tegen het licht, om daarover kritisch onderzoekend te filosoferen. Binnen organisaties kan dit bijvoorbeeld betrekking hebben op beleidsnota’s en strategische visies.

[staff-directory cat=80 orderby=name order=asc]