Dries Boele – Wat is filosofie, en waartoe? – presentatie gevolgd door groepsgesprek

Presentatie gevolgd door groepsgesprek

Dries Boele neemt ons mee met een bezinning op en een herdefiniëring van de betekenis en de rol van filosofie, vanuit zijn ervaring met praktische vormen van filosofie. Ruim 40 jaar wordt er nu gewerkt met praktische vormen van filosofie. Geeft deze ervaring aanleiding tot het herzien van wat we onder filosofie verstaan? Gaat het slechts om een ‘toepassing’ van filosofie, of is er meer aan de hand?

 

Over Dries Boele

Dries Boele (1958) studeerde aan enkele kunstacademies en vervolgens filosofie in Amsterdam en Parijs. Hij hoorde bij de groep pioniers in Nederland die vanaf 1983 praktische vormen van filosofie ontwikkelde. Hij nam het initiatief tot het blad ‘Filosofische Praktijk’. Ook was hij een van de oprichters van de VFP in 1989. Hij nam deel aan verschillende internationale conferenties op het gebied van praktische filosofie, en heeft meerdere publicaties op zijn naam staan.

Sinds 1990 is hij werkzaam als praktiserend filosoof, in en buiten Nederland, m.n. filosofisch consulentschap, socratische gesprekken en dilemmatrainingen. Daarnaast geeft hij leesgroepen en cursussen, m.n. filosofie van de levenskunst. Ook als filosofische vakantie. Hij verzorgt een training voor socratische gespreksleiders en doet onderzoek naar filosofie met het oog op levenskunst en samenleving. Vanaf 1988 organiseert hij een filosofisch café in Amsterdam, eerst in Hotel de Filosoof, later op andere locaties. Sinds corona is schrijven een substantieel onderdeel geworden van zijn werkzaamheden.