Ernst Meijer – Het filosofische gesprek – workshop

Workshop

In het filosofische gesprek neemt de bezoeker zijn of haar eigen denken onder de loep aan de hand van een concrete vraag of kwestie. Het voeren van een serie gesprekken heeft tot doel een filosofische denkwijze te ontwikkelen bij de bezoeker. De gesprekken volgen de zogenaamde gilde-methode, waarvan Harm van der Gaag de grondlegger is. De methode is socratisch in zoverre dat steeds de grenzen van het weten worden opgezocht. Kenmerkend is echter de nadruk op hegeliaanse dialectiek. Met veel ruimte voor begripsonderzoek wordt het huidige denken van de bezoeker onder druk gezet om daaruit een nieuwe manier van denken te laten ontspringen. Daarmee is de kwestie van de bezoeker meestal ook geholpen.

In deze workshop wordt een demonstratiegesprek gegeven waarna de deelnemers hierover in gesprek gaan en vragen kunnen stellen.

 

Over Ernst Meijer.

De workshop wordt verzorgd door Ernst Meijer. Hij is filosoof en natuurkundige. Als filosofisch practicus voert hij een praktijk in Utrecht: https://komdenken.nl