Kindfilosofen tonen moed – Wim de Geest

De wolken dreigen. Grijs pakken ze samen boven mijn hoofd. Ik fiets door de
straten van Borgerhout. Een sessie van het Boekenpodium “Anders denken.
Filosoferen in het onderwijs en daarbuiten” wacht me in de Somersstraat op.
Het is 13u45. De afscheurkalender geeft 18 maart 2011 aan. De drukkende
atmosfeer van buiten valt als een mantel van me af wanneer ik de zaal betreed.
Een vriendelijke dame van Garant-Uitgevers wijst me de weg naar waar mijn
jas hangen zal. Ik wandel door een bibliotheek en dan zie ik ze zitten. Op rijen
stoelen. Netjes naast en achter elkaar. Kinderen. De neuzen wijzen allemaal
in dezelfde richting. Achter het spreekgestoelte zitten drie docenten. Ik zet me
achteraan in de zaal. De kinderen zijn enthousiast en opgetogen. Weldra gaan
zij filosoferen volgens de CoPI-methode. Die neuzen blijken al snel kris kras
door elkaar te zitten.

Klik hier voor het volledige artikel: FP-VFP-katern-2011-1-2.pdf