Kunst: een zaak van het individu of een gemeenschappelijke onderneming? – Arthur d’Ansembourg

In juni van dit jaar stuurde Halbe Zijlstra zijn brief: “Meer dan kwaliteit: Een nieuwe visie op cultuurbeleid” naar de kamer. Het kabinet zal jaarlijks 200 miljoen bezuinigen op een bedrag van 490 miljoen voor dit jaar. Er wordt daarbij een duidelijke keuze gemaakt voor het behoud van de gevestigde gezelschappen die zich hebben bewezen. De bezuinigingen hebben vooral betrekking op de kleinere gezelschappen met meer experimentele en op vernieuwing gerichte kunst. Wat daarbij opvalt, is het plan om een aanspreekpunt voor het mecenaat aan te wijzen. Deze onafhankelijke intermediair kan culturele instellingen, kunstenaars en particuliere gevers bij elkaar brengen.

Klik hier voor het volledige artikel: FP-VFP-katern-2011-3.pdf