Mariette Visbach – Filosoferen met gedetineerden – lezing en gesprek

Lezing en gesprek

In 2021 schreef Kirstine Szifris ‘Philosophy behind bars‘. Uit dit baanbrekende onderzoek in het Verenigd Koninkrijk bleek dat het betrekken van gevangenen bij filosofisch onderwijs hen in staat stelde na te denken over enkele van de ‘grote’ vragen in het leven waardoor ze zichzelf en anderen anders gingen zien. Ze laat zien hoe de filosofische dialoog leidde tot een vorm van gemeenschap die ruimte bood voor zelfreflectie en gemeenschappelijke verkenning van ideeën, wat op lange termijn positieve gevolgen zou kunnen hebben.

In een groot aantal penitentiaire instellingen in Nederland krijgen gedetineerden via het Humanistisch Verbond workshops filosofie aangeboden. Zo leren zij op een voor hen volkomen nieuwe manier reflecteren op levensvragen aan de hand van korte teksten van verschillende filosofen. Dat levert vaak ontroerende getuigenissen, woeste eerlijkheid en vele dilemma’s op. Ervaringsdeskundige Mariette Visbach geeft een impressie van ambitie en praktijk.

 

Over Mariette Visbach

Mariette Visbach maakte als communicatiedeskundige bij maatschappelijke organisaties gaandeweg bewust de overstap van een omgeving waar het hebben van een antwoord voorop staat naar een omgeving waar het stellen van de juiste vraag belangrijk is. Inmiddels afgestudeerd heeft zij sinds enkele jaren een praktijk als praktisch filosoof en organiseert zij filosofische cafés en workshops filosofie voor gedetineerden in gevangenissen. “Met ’n goede vraag kom je verder dan met ’n volmaakt antwoord” is het motto van haar praktijk.