Moreel beraad, de kracht van praktische filosofie – Dick Kleinlugtenbelt & Bert Molewijk

Moreel beraad heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Er is een verschuiving gaande van een ethiek die in ethische commissies gepraktiseerd wordt, waarbij experts vaak op afstand van de dagelijkse praktijk (beleids)adviezen geven, naar een ethiek die meer op de werkvloer en door de werkvloer gepraktiseerd wordt, zoals moreel beraad. Op dit moment wordt op diverse plekken en in verschillende sectoren van onder meer de gezondheidszorg moreel beraad gehouden.

Klik hier voor het volledige artikel: FP-VFP-katern-2011-4.pdf