Paul van Tongeren – ‘Filosofie als levenswijze’

Lezing – opening & plenaire sessie !

Zeker in een tijd waarin de academische filosofie zich door specialisatie en verengelsing dreigt te vervreemden van het alledaagse leven en samenleven, is het van belang om te zien hoe de filosofie lange tijd eerder een levenswijze was dan een levensleer, laat staan een theorie. Pierre Hadot, een van de leermeesters van Michel Foucault heeft dit als karakteristiek van de hellenistische, en met name de stoicijnse filosofie naar voren gehaald. Na de periode van het hellenisme, werd die traditie overgenomen door christelijke scholen en kloosters. Maar veel grote denkers uit de geschiedenis bleven voorbeelden van zo’n filosofische levenswijze. De vraag is, in hoeverre is en blijft ze mogelijk in onze hedendaagse, seculiere en door wetenschappelijkheid beheerste samenleving?

Over Paul van Tongeren
Paul van Tongeren is de huidige denker des vaderlands, hij was hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven.

 

Nederland, Nijmegen, 3 februari 2021 Paul van Tongeren, filosoof Foto: Merlijn Doomernik Alle rechten voorbehouden / All rights reserved

 

Ga terug naar het overzicht van alle workshops op ‘de Dag van de Filosofische Praktijk’

Plaats een reactie