Peter van Hooft – Wat is waardevol? Een archè-onderzoek – Korte inleiding + workshop

Korte inleiding + workshop

In elk formeel wijsgerig gesprek, individueel of met een groep, als coach of als consulent komt het er op aan iets waardevols te onderzoeken. Om een aanzet hiertoe te vinden en een thema te ontwikkelen begin ik steevast met wat ik de archè-oefening noem. Deze oefening  heb ik ontleend aan een gezamenlijke structuur die eigen is aan het begin van al het filosoferen in zowel de Grieks-westerse als de Indiaas-boeddhistische wijsgerige tradities. Je kunt de oefening gebruiken aan het begin van een (socratische) dialoog om een onderzoeksthema te kiezen, of aan het begin van een consult, om te onderzoeken waar het je cliënt nu eigenlijk om gaat. De oefening combineert filosofie met een aandachtsoefening.

 

Over Peter van Hooft

Peter van Hooft is socratisch boeddholoog. Hij onderzoekt al jaren het verband tussen filosofie en meditatie. Hij geeft hier vorm aan in wijsgerige Jaargangen waarin zoekers kennis maken met filosofie, meditatie en het zelf filosoferen. Dit laatste begint met het vaststellen van de eigen archè, de richtingwijzer voor iedere deelnemer gedurende het gehele jaar. Daarnaast is hij wijsgerig coach en mentor. Hij organiseert  retraites en workshops rondom waardevolle thema’s. Zijn centrale vraag is: wat is een wijsgerig leven?  Al gauw duikt dan de vraag op: wat is waardevol in jouw leven? Dit is de aanzet.

Zie ook zijn site www.anz.nu