Privacyverklaring

Privacyverklaring

Alle gegevens die wij via deze website verkrijgen worden met respect en conform de actuele privacywetgeving behandeld.

Meldt u zich aan voor een activiteit dan bewaren wij uw gegevens voor communicatie in relatie voor die activiteit en komt u ook niet automatisch in een mailinglijst.

Meldt u zich aan als lid dan zullen uw gegevens opgenomen worden in onze ledenadministratie voor de duur van uw lidmaatschap en enkel voor gebruik binnen het kader van de vereniging. Uw gegevens worden niet met anderen gedeeld.

Maakt u een profiel aan op de website dan blijft het profiel en de gegevens die u daarin vermeldt in uw eigen beheer. De vereniging is niet aansprakelijk voor gebruik door derden van de gegevens, die u via uw profiel publiceert ofwel openbaar maakt.

Het Bestuur van de VFP

24 december 2021