Mijn profiel

Sluiten
Profiel details

Welkom! Jarenlang al voer ik gesprekken, als coach, als docent, als supervisor, in de rol van psychotherapeut, als psychiater en als gespreksleider moreel beraad bijvoorbeeld. Met plezier breid ik het aanbod van mijn praktijk Amedea uit met praktische filosofische gesprekken: samen onderzoeken we jouw denken, geen oplossingen, maar vragen, geen kennis maar wijsheid, spreken over denken en denken over spreken.

Vrouw
Den Haag
Zuid-Holland
Nederland
Filosofisch Consulent, Socratisch Gesprekleider
Geestelijke gezondheidszorg, medicus, zorg, geneeskunde, ethiek, kunst/muziek/dans, beroep&bedrijf.
https://amedea.nl/onewebmedia/publicaties%202023.docx
Geneeskunde (Maastricht), wijsbegeerte (Amsterdam, VU), socratisch gespreksleider (Hans Bolten en Christof van Rossum), moreel beraad gespreksleider (VUmc, Frouk Weidema), kwalitatief empirisch ethisch onderzoek (VUmc, Guy Widdershoven)
Geen
Social Profiles
https://www.linkedin.com/in/andrea-ruissen-a883295/
info@amedea.nl
Account details