Mijn profiel

Sluiten
Profiel details

Ik studeerde filosofie in Tilburg aan de UvT en ben afgestudeerd op modale logica als wetenschapsfilosoof. Na deze academische studie heb ik de Eerste Graadslerarenopleiding Filosofie gevolgd en succesvol afgerond. Tijdens en na de studie heb ik deel uitgemaakt van de redactie van het filosofisch tijdschrift La Linea.
Vervolgens een aantal jaren cursussen verzorgd in het volwassenenonderwijs. Op verschillende plaatsen in Nederland heb ik korte filosofiecursussen verzorgd. Daarbij gebruikte ik twee uitgangspunten: historisch of thematisch. In acht avonden werden dan de belangrijkste filosofen of wapenfeiten besproken. De nadruk lag toen op kennisoverdracht.
Sinds 2014 weer actief en praktisch bezig met de filosofie en vooral het filosoferen.
In 2013-2014 heb ik bij de Internationale School Voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden de basisopleiding “Filosofie in de Praktijk” gevolgd. Hierop volgde in 2015 de beginners- en verdiepingstrainingen “Filosoferen met kinderen en jongeren” bij Wereldwijs en WonderWhy in Woerden.
In 2015 ben ik begonnen met filosoferen op de basisschool. In verschillende groepen heb ik gesprekken gevoerd over onder andere taal, waarheid en essentie. Sinds 2016 ben ik ook lid van het WonderWhy Team. Samen met andere "WonderWhy-ers" zet ik me in om filosofie op school als een gewone activiteit te krijgen. Klik hier voor meer informatie over het team.
Een nieuwe training volgde in 2017: McCall’s CoPI. In een vierdaagse training heb ik laten zien dat ik de methode “Community of Philosophical Inquiry” goed kan gebruiken in een groep kinderen of volwassenen.
In augustus 2017 ben ik nog een week naar Hoepertingen (B) geweest voor de training Socratisch Gespreksleider van Hans Bolten en Kristof van Rossem. Dat was een goede verfrissing en uitbreiding van mijn vaardigheden.

Man
Amersfoort
Utrecht
Nederland
Kinderfilosoof, Socratisch Gesprekleider
Filosofisch Café
Geen
Social Profiles
bart@vragendwijs.nl
Account details