Mijn profiel

Sluiten
Profiel details

Tijdens mijn promotieonderzoek in de antieke filosofie ondervond ik dat het wetenschappelijke kringetje iemand tot grote hoogten kan brengen, maar evengoed kan verstikken, met enorme stress en twijfel tot gevolg. Mede hierom besloot ik om na mijn promotie een andere weg in te slaan. Ik had namelijk ontdekt dat mijn hart lag bij het werkelijk luisteren naar anderen en merkte in die gesprekken dat deze van een compleet andere orde waren dan de academische scherpslijperij. Ik besloot daarop mij om te laten scholen tot professioneel coach.

In mijn coachingspraktijk richt ik me specifiek op wetenschappers en hun loopbaan- en levensvragen, en kwesties rond zingeving, balans, en bezieling. Ik werk samen met vooraanstaande Nederlandse universiteiten en andere onderzoeksinstituten, die me inschakelen als coach of trainer voor het begeleiden van individuen en groepen.
Mijn cliënten zijn gewend om vanuit academische principes zo objectief mogelijk te denken. Als coach help ik hen om het rationele te verbinden met hun gevoelswereld. Ik vind het essentieel om ruimte te geven aan ieders ervaring van het mens-zijn. Als basis hanteer ik de stoïcijnse filosofie, die uitgaat van leven in harmonie met de natuur en met je omgeving. Voor mijn coachingspraktijk trek ik dit gedachtengoed breder: in harmonie zijn met jezelf. Ik kijk daarom verder dan iemands academische loopbaan en help mensen om trouw te zijn aan hun volledige zelf.
Mijn filosofische achtergrond vormt de inspiratiebron voor mijn ontwikkeling als coach én als mens. Ik gebruik diverse coachingsmethodes: aanvankelijk vooral een socratische benadering en oplossingsgericht werken vanuit een persoonsgericht perspectief en de positieve psychologie. Mettertijd heb ik hier een intuïtieve en energetische benadering aan toegevoegd, waarvoor ik opleidingen volgde zoals Zacht Werken en Bezielend Coachen.
Mijn aanpak draait om empathisch luisteren. Ik luister ‘dieper’ dan wat er aan oppervlakte gezegd wordt. Zo krijg ik vooronderstellingen boven tafel, waarbij ik de gevoelens en ervaringen van mijn cliënten betrek. Als coach streef ik ernaar een heldere spiegel te zijn, waardoor cliënten een ander perspectief kunnen ontwikkelen. Ik begeleid hen in het verdragen van het ongemakkelijke ‘niet-weten’. Cliënten ontdekken vervolgens onverwachte invalshoeken, van waaruit ze hun loopbaan en hun leven een nieuwe impuls kunnen geven.

Vrouw
Utrecht
Nederland
Anders
Filosofische dialogen 1-op-1 en in groepen Ik begeleid wetenschappers met vragen op het gebied van (levens)loopbaan, zingeving, balans, bezieling. Daarbij put ik o.a. uit Hellenistische filosofie, embodied philosophy, en een breed scala aan coachtechnieken.
Geen
Social Profiles
https://www.linkedin.com/in/vansijl/
claartje@vansijl.com
Account details