Mijn profiel

Sluiten
Profiel details

Oorspronkelijk kom ik uit het buitengebied van Tilburg. Mijn jeugd was in zekere zin de ultieme voorbereiding op het vak van coach: met ouders die kampioen waren in dingen wegproppen, niet aankijken, niet oplossen. Ze hadden allebei gecollaboreerd met de Duitse bezetter. Na de oorlog waren ze outcasts in de Nederlandse samenleving. Schuld en schaamte, achterstalligheid, verval en psychisch onvermogen, lagen in mijn ouderlijk huis om iedere hoek. Tegelijk had ons leven ook een sfeer van onaangepaste vrijheid, tussen honden, katten, eenden, kraaien, kippen en duiven, en overal onopgeruimde troep. Dagen werden doorgebracht met koffie drinken, mopperen op de boze buitenwereld, en af en toe klussen aan brommers, oude auto’s of hopeloze bouwprojecten.

In weekenden en vakanties was ik vaak bij mijn tante, die tegen het buitengebied van Den Bosch aan woonde. Het geluid van gakkende ganzen in de polder knoopte zich vast aan de belofte van een ander leven. Net als de bibliotheek van haar overleden man, die ik later zou erven. In mijn ouderlijk huis begon ik als puber met opruimen en aanpakken: het huis opschilderen, dierenhokken schoonmaken, belastingenveloppen openen. Totdat ik het opgaf tegen de wet der traagheid, die mijn ouders stevig in zijn greep hield.

Ik ging weg, werd echtgenoot en vader, en deed stap voor stap mijn intrede in de wereld. Vanuit een geitenboerderij in België kwam ik op het balkon van de theologische faculteit in Tilburg terecht, waar ik religieuze en filosofische grondteksten bestudeerde. Via hoger onderwijs, bestuurlijke functies en zakelijke dienstverlening, vond ik uiteindelijk mijn roeping in de coaching. Inmiddels een goede 15 jaar is dat wat ik professioneel doe: gesprekken één op één of één op twee, met mensen die iets willen realiseren, ergens door belemmerd worden, of met een ander in de knoop raken.

Het is een praktijk die naadloos aansluit op het werk dat ik zelf heb gedaan om patstellingen te doorbreken, nieuwe werelden te verkennen en, als dat nodig was, ook oude werelden te verlaten. Met altijd weer helpers op mijn pad die ik eeuwig dankbaar zal zijn.

Man
Zaltbommel
Gelderland
Nederland
Anders
Personal coach en relatiecoach
‘Waarom doe ik niet wat ik het liefste wil? Een inleiding in coachend leidinggeven.’ In: Volg de liefde, leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisië, red. Willem Marie Speelman, Parthenon 2020, 90-113.

De Aapp de Baas, een boek voor iedereen die zichzelf in de weg staat. Redland Publishing, Buren 2015, 55 p.

- Tekst, interpretatie en de vraag naar waarheid, Radboudmodule t.b.v. onderwijs in het HBO, Damon, Budel, 2006, 101 p.

- ‘Schaamte, schroom en eerbied’, in: Bewogen hart, verstilde ziel; filosofische essays over religie en emotie, red. Desiree Berendsen, Willem Lemmens, Ann van Eechaute Walter van Herck, Damon, Budel, 2006, 188-209.

- ‘Waarden in de multiculturele samenleving; over Verlichting, straatverlichting en huiskamerverlichting’, in: Voorbij fatsoen en onbehagen, het debat over waarden en normen, red. Gabriël van den Brink en Frank Petter, Damon, Budel 2005, 113-135.

- ‘Het Heilige’, in: Geen afbeelding beschikbaar, wetenschappers op de Areopagus, red. Judith Schiks, Damon 2004, 9-15.

- Stilstand of vooruitgang, een filosofische plaatsbepaling, oratie, Fontys 2003.

- ‘De traagheid’, in Rein Nauta e.a, Zonde en zonden - opstellen over de tragiek van het bestaan. Valkhofpers, Nijmegen, 2002, p. 167-180. - Waarden onder de meetlat; het Europese waardeonderzoek in discussie, red. Harald van Veghel. Budel, 2002, 122 p.

- Vertaling van Martin Heidegger, Over het wezen van de grond ~ Over het wezen van de waarheid, Damon, Budel, 2001, 96 p.

- ‘Maar spel? Het spel als de waarheid van het leven’, in Over spel, theologie als drama en illusie, red. H. Beck, R. Nauta en P. Post, Damon, Best 2000, 3-23.

- Op goddelijke grond, Heidegger over de theologische fundering van de filosofie, proefschrift, Damon, Best 1999, 372 p.

- ‘Wat moet ik doen? Over ethiek in arbeidsorganisaties’, in: Zee, ziel en zaligheid, pleidooien voor meer menselijkheid in arbeidsorganisaties, red. Teun van Aken en Wouter Reynaert, Fontys Hogescholen 2004, 17-25.
Doctoraat godsdienstwijsbegeerte, 1999
Netwerk Existentiële Filosofie (NEF)
Social Profiles
https://www.linkedin.com/in/harald-van-veghel-208396171/
harald@stroomlandcoaching.nl
Account details