Mijn profiel

Sluiten
Profiel details

Van oorsprong (1943) Groninger, maar het vwo in Haarlem afgemaakt, waarna ik via een weinig opwindende opleiding bij een grote bank in Amsterdam via een officiersopleiding als dienstplichtige voor het beroep militair koos. Na vier troepenjaren belandde ik bij de sociale(personeels-)dienst van defensie, waar ik de gelegenheid kreeg de HBO te volgen aan de "Karthuizer" in het roerige Amsterdam van de jaren zestig. Inmiddels gehuwd en drie kinderen in het gezin, verliet ik na tien jaar het leger. Trokken naar Nijmegen waar ik een jaar sociologie studeerde; tussen de "bezettingen" van het instituut door, leverde een bescheiden bijdrage aan een project opbouwwerk in bijzondere situaties en belandde bij de personeelsdienst van de Nederlandse Spoorwegen. In die tijd volgde ik de Voortgezette opleiding sociaal pedagogisch werk aan de Radboud Universiteit . Bij NS kreeg ik onder meer de operationalisering van het beleid voor buitenlandse werknemers, emancipatie en deeltijd in mijn portefeuille. De langste tijd was ik daar voor het human resource management lid van de directie van het materieelbedrijf. In die periode volgde ik het programma Senior Management Forum in Nijenrode. Na mijn pensionering kwam het focus te liggen op de filosofie en verdiepte ik mijn kennis via de HOVO en filosofiegroepen. Het werken met de Kepner Tregoe methode had mij al op het spoor gezet van de socratische methode. Met dochter Marianne (van de filosofie voor kinderen) volgde ik een workshop van Hans Bolten en zij wakkerde mijn belangstelling nog aan. Ook na mijn pensionering ben ik jong en oud talent blijven coachen, soms op basis van het socratische gesprek, maar het kost mij nog altijd moeite de rol van probleemoplosser te vermijden.

Man
Vleuten
Utrecht
Nederland
Filosofisch Consulent
Geen
Social Profiles
herman.scheeper@gmail.com
Account details