Mijn profiel

Sluiten
Profiel details

Onder de naam Zin-in-Zicht heb ik sinds 2010 een gecombineerde praktijk voor coaching, filosofische gesprekken en moreel beraad . Daarnaast ben ik werkzaam als programma- en gespreksleider Moreel Beraad bij een GGZ instelling in het oosten van Nederland (GGNet). Daar draag ik zorg voor morele beraden ten behoeve van behandel-, zorg- en managementteams en geef super- en intervisie aan (aspirant) gespreksleiders moreel beraad.

Man
Wageningen
Gelderland
Nederland
Socratisch Gesprekleider
Gespreksleider Moreel Beraad. Filosofisch consulent
Ik ben geschoold als trainer en behandelaar in de maatschappelijke gezondheidszorg, sociale psychiatrie en in het trainingswerk (preventie- en gezondheidsbevordering). Ben opgeleid tot gespreksleider Moreel Beraad (VUMC), tot Filosofisch Consulent bij de ISVW in Leusden waar ik ook opledingen volgde op het gebied van Ethiek, Praktsiche filosofie en Oosterse filosofie. De masterclass Socratische Gespreksvoering volgde ik bij Hans Bolten en Kristof van Rossem.
Geen
Social Profiles
j.demunnink@gmail.com
Account details