Mijn profiel

Sluiten
Profiel details

Kristof Van Rossem is Master in de religiewetenschappen en in de filosofie. Als zelfstandige begeleidt hij coachings- en beleidstrajecten en allerlei opleidingen in dialoog en reflectie voor organisaties uit verschillende sectoren.
Hij is gespecialiseerd in de kunst van het vragen stellen en in de socratische gespreksvoering. Samen met Hans Bolten verzorgt hij een jaarlijkse opleiding tot socratisch gespreksbegeleider onder andere aan de Internationale School voor Wijsbegeerte. Hij is lerarenopleider filosofie aan de Educatieve Master Maatschappijwetenschappen en Filosofie van de KULeuven waar hij een jaarlijks seminarie ‘Filosoferen met kinderen en adolescenten’ leidt. Hij is docent bedrijfsethiek aan de Odisee Hogeschool Brussel en auteur van oa het boek 'Het Filosofisch Gesprek. De Basis' (LannooCampus + ISVW) dat in 2020 bekroond werd met de Berrie Heesenprijs.

Man
Meldert (B)
Noord-Holland
België
Socratisch Gesprekleider
filosoferen met kinderen, lerarenopleider filosofie, docent ISVW, specialist 'de kunst van het vragen stellen'.
Het Filosofisch Gesprek. De Basis. (2020) Leuven/Leusden: LannooCampus + ISVW Het Filosofisch Gesprek, in Filosofie op School. Handboek vakdidactiek filosofie (2021). Red. D. Berendsen, N.Kienstra, K. Poortier, F.Rombout. Amsterdam : Boom, p. 191-214 How to lead a Socratic Dialogue (2018) in Staude, D. + Ruschmann, E. (ed.) Understanding the other and oneself. Cambridge Scholars Publishing, p.67-80. Leerling of bekeerling. Radicalisering bespreken in de klas (2017) Met Jeffrey Meskens en Jade van Overmeir. Leuven : Acco ‘Le dialogue socratique en pratique’ (2017), dans Mieke de Moor (ed.) Socrate à l’Agora. Que peut la parole philosophique. Paris : Vrin, p.64-77 ‘Socrates in Prison. Socratic dialogues with prisoners’ (2017) In Philosophical Practise. Journal of the APPA, 12.3, p.1980-1991. ‘Cómo dirigir un diálogo socrático’ ‘(2017), in Segura Peraita, C. (ed.) El método socrático hoy. Para una enseñanza y práctica dialógica de la filosofía. Madrid : Escolar y Mayo, p.139-157 ‘Vijf tips voor een leven vol humor’ (2016), in Filosofie, vol:26, nr. 4 p. 30-35 ‘Socratisch beraad’(2014). Met Hans Bolten. in Van Dartel, H. en Molewijk, B. In gesprek blijven over goede zorg. Amsterdam : Boom. p.96-112. ‘Meeting Socrates. How to do Socratic consultations’ (2014) in Philosophical Practise. Journal of the APPA , March 2014, Jrg.9.1, p.1344-51 and in Businesspathways, february 2014, see http://www.isfp.co.uk/businesspathways/current.html ‘Filosofisch communiceren met kinderen’ (2013) , in Pedagogiek in praktijk , nr. 71, februari, p.18-23 ‘Hoe socratisch is een filocafé?’, in Aerts, S. (red.) (2012), Het filosofisch café in acht vragen. Antwerpen : Garant, p.53-73. ‘Het socratisch tweegesprek’, (2012), in Filosofie en Praktijk, jrg. 33, nr. 3, p.123-129. ‘Que es un dialogo Socratico’ (2011), in Pack en Redes. La revista digital del CEP del Alcala del Guadaira, vol 1, nr. 9 ‘Socratisch filosoferen met jongeren’ (2009) in Filosofie, jrg. 19, nr. 5, p.42-46 en in nr. 6, p.58-62. Langer, harder of anders werken? Arbeidscultuur van de toekomst (2009) (red.), Antwerpen : Pelckmans, Tertio. ‘La Vie approfondie. A propos du dialogue socratique’ (2009), in Diotime. Revue internationale de didactique de philosophie, nr. 39, maart Wat had je gedacht? Leidraad voor filosoferen met jongeren, met Goedele de Swaef (red.), Mechelen : Woltersplantyn. ‘De socratische methode achter de tralies. Filosofische gesprekken met gedetineerden’(2007) , in Filosofie, jrg. 17 nr. 1, p.35-40 en nr. 2 , p. 47-51 en in Metanoia, nr 4 (2006). ‘What is a socratic dialogue?’(2006), in Filosofie, 1, p.48-51 ‘Zo gezegd zo gedaan. Trainen in integriteit’ (2005), in Ethische Perspectieven, 15, 1, p.34-46. ‘Inleiding’ (2004), in R.Braidotti, Op doorreis. Nomadisch denken in de 21e Eeuw. Amsterdam: Boom, Amsterdam. ‘Nomadisch denken. Over Rosi Braidotti’ (2004), in Het Vrije Woord, nr.3, p.6-10. ` ‘Narrenwijsheid’(2004) , in Filosofie, jrg 14, nr. 2, p.15-19 en in Antenne, nr.4, december ‘Wilt u gestoord worden?’ (2003) Met Hans Bolten, in Delnoy, J. en Van Dalen, W., Het socratisch gesprek. Best : Damon. ‘De extractie van de waarheid, over het socratisch gesprek’ en ‘Hoe leit dit kindeken? Anamnese en diagnose in een socratisch gesprek’ (2002), samen met Hans Bolten, in Belgisch Tijdschrift voor Tandheelkunde, jrg. 57/4, p.257-292. ‘Horzels op een paard. Het socratisch gesprek in het vormingswerk’ (2001), in Vorming, 16, nr.3, p.159-188. ‘Voortdurend begeren. Filosofie, filosoferen en het socratisch gesprek’(2011), in Filosofie 11, nr.2, p.38-39. Filosoferen met jongeren (2001), samen met Willy Poppelmonde, Goedele De Swaef, Paul Fransoo. Antwerpen : Kluwer, 186 p. ‘Woekerend Denken. Filosoferen in een volkshogeschool’ (2000), in Crapels, O. en Karssing, E., Filosoof in de praktijk. Assen: Van Gorcum, p. 56-68. ‘Passie voor verandering. Over het denken van Rosi Braidotti’ (1999) in Filosofie, 9 nr.3 , p.18-21 en in VMT, 33 (1999), nr.3, p.69-74.
Geen
Social Profiles
kristof.van.rossem@gmail.com
Account details