Mijn profiel

Sluiten
Profiel details

Als kinderfilosoof filosofeer ik met kinderen van kleuter tot puber over filosofische vragen, mediawijsheid en burgerschap. Als praktisch filosoof adviseer ik organisaties en ben ik facilitator en trainer, onder andere over de ethische aspecten van de digitale transformatie.
Ik vind het belangrijk dat we met elkaar een dialoog blijven voeren, ondanks of juist vanwege onderlinge verschillen en de verleiding om meningen via beeldschermen te uiten. Door samen na te denken over uiteenlopende onderwerpen en verschillende meningen te horen, ontstaat ‘perspectivistische lenigheid’: het vermogen om je te verplaatsen in de ander. Als er tijdens een gesprek ontdekt wordt dat wij mensen het onderling niet overal over eens zijn, maar dat dat niet erg hoeft te zijn, heb ik een mooie dag!

Vrouw
Den Haag
Zuid-Holland
Nederland
Filosoof in het Onderwijs, Kinderfilosoof, Organisatiefilosoof
Programmamanager Week van de Kinderfilosofie
Over de ethische aspecten van de digitale transformatie studeerde ik onlangs af bij Neerlands diep. https://neerlandsdiep.nl/magazine/de-digitale-transformatie-niet-altijd-zichtbaar-wel-aanwezig-bij-projectmanagement/
Organisatie VFP dag
Social Profiles
linkedin.com/in/mariannescheeper
https://www.facebook.com/filosoferenindeklas
info@filosoferenindeklas.nl
Account details