Mijn profiel

Sluiten
Profiel details

RUL filosofie/boeddhologie
Socratisch boeddholoog
Wijsgerig coach
Oprichter aANZet (tot een wijsgerig leven)
Ontwerper en docent Wijsgerige Jaargang: met een groep een jaar lang filosofie en zelf filosoferen
ACT-trainer

Man
Noord-Holland
Filosofisch Consulent, Filosoof in het Onderwijs, Socratisch Gesprekleider
Interculturele filosofie
Netwerk Existentiële Filosofie (NEF), Intervisie Socratisch gesprek, Organisatie Socratische Landdag, Redactieraad
Social Profiles
wijsgerigleven@mail.com
Account details