Mijn profiel

Sluiten
Profiel details

Timon Meynen (1963) studeerde filosofie en grondslagen en geschiedenis van de psychologie in Groningen. Daarna was hij enige tijd als onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam deed hij onderzoek naar de filosofisch-antropologische aspecten van de ervaring van depersonalisatie (vervreemding van jezelf). In de tweede helft van de jaren negentig was hij directeur van het Hoger Onderwijs voor Ouderen aan de Erasmus Universiteit, waar hij zelf cursussen verzorgde over wetenschapsfilosofie en over theorieën in de klinische psychologie. Na zijn verhuizing naar Enschede in 2000 was hij senior onderzoeker en adviseur bij een adviesbureau voor arbeidsmarkt- en personeelsbeleid, met name in de zorg en de culturele sector.

Vanuit zijn Filosofische Praktijk Faidros (www.faidros.nl) begeleidt hij particulieren en groepen bij bezinning door middel van een filosofisch consult, een socratisch gesprek of een moreel beraad. De afgelopen jaren redigeerde en vertaalde hij als freelancer boeken, onder meer op het gebied van psychologie, psychotherapie, psychiatrie, geluksonderzoek, leiderschap, hrm, projectmanagement en risicomanagement. Daarnaast is hij een van de vaste auteurs van de Filosofie Kalender en de Levenskunst Kalender (Veen Media).

Timon volgde met succes de beroepsopleiding tot socratisch gespreksleider aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden bij docenten Hans Bolten en Kristof van Rossem. Hij is lid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP) en acht zich gebonden aan de gedragscode van de VFP.

Timon is tevens lid van de programmawerkgroep van Cinementaal en van het bestuur van Filosofiecafé Twente.

Man
Enschede
Overijssel
Nederland
Filosofisch Consulent, Socratisch Gesprekleider, Anders
Docent
Auteur
Vertaler
Filosofie Scheurkalender
Bentham & Mill - Utilisme (vertaling)
Anna J. Cooper - Een stem uit het Zuiden (vertaling)
Intervisie Socratisch gesprek, Redactieraad
Social Profiles
timon.meynen@faidros.nl
Account details