Signalement: Cornelissen, Niels – Armando, Brakman, Mutsaers. Over filosofie en literatuur

Cornelissen, Niels, Armando, Brakman, Mutsaers. Over filosofie en literatuur.
Zoetermeer: Uitgeverij Klement, 2012, 276 pp. € 25,95
In het werk van Armando, Willem Brakman en Charlotte Mutsaers zijn strategieën te traceren die inspelen op problemen die ook in de recente geschiedenis van de wijsbegeerte centraal staan. Deze literaire strategieën kunnen een kritiek op de filosofische manier van denken inhouden, maar er ook een aanvulling op vormen. Waar filosofie geneigd is haar dilemma’s in conceptuele taal uit te pluizen, heeft de literatuur eigen middelen om ze te ontwarren. Niels Cornelissen leest het werk van genoemde drie literatoren samen met dat van denkers
als Adorno, Derrida en Deleuze. Kwesties die dan in het vizier komen zijn de autonomie van de kunst, de rol van geschiedenis in de literatuur, het autobiografische, de historische werking van de roman en de verhouding tussen mens en dier. In een combinatie van filosofische en literaire inzichten ontstaat een wisselwerking tussen beide genres. Niet alleen maakt filosofie zaken zichtbaar in literatuur, op haar beurt is literatuur niet zonder gevolgen voor de filosofie. Armando, Brakman, Mutsaers geeft een nieuw perspectief op het werk van drie
grote Nederlandse auteurs. Het is zowel een introductie op hun afzonderlijke literaire oeuvre als een reflectie op de relatie tussen filosofie en literatuur.

Niels Cornelissen (1978) is neerlandicus en filosoof en promoveerde op dit onderwerp.