Stijn van Rest – Sentio Ergo Sum – workshop

In deze workshop neemt Stijn van Rest je mee in zijn proces waarin filosofie als rationele

aangelegenheid, die plaatsvindt door hard, diep en logisch na te denken, omgevormd werd

naar filosofie als weten door te voelen. Door te voelen in plaats van te weten, verliet Stijn

Plato’s grot: hét fundament van de rationele epistemologie van René Descartes en vele

andere grote denkers in de Westerse filosofie. Met concrete voorbeelden uit zijn filosofische

praktijk, nodigt Stijn je uit om ook voelend de grot te verlaten.

Zou Descartes na deze workshop sentio ergo sum hebben geschreven?

 

Over Stijn van Rest

Na tien jaar als kennistheorie- en filosofiedocent in het internationale onderwijs gewerkt te

hebben, is Stijn van Rest (1981) nu werkzaam als zelfstandig praktiserend filosoof. De

overgang van docent naar praktiserend filosoof is illustratief voor zijn persoonlijke

ontwikkeling: van hoofd naar hart, van denken naar doen, van overdragen naar samen

ervaren.    www.eudaimonia.nl