Te veel vragen bij het stellen van vragen – Ronald Wolbink

In het VFP-katern van Filosofie & Praktijk 33 (2012) 1, pp. 80-88, geeft Harm van der Gaag zijn visie op het beroep van filosofisch consulent. Hij begint zijn uiteenzetting met te vertellen dat het vak in zijn opvatting niet te omschrijven is. Volgens de auteur is het typerend dat niet bepaalde vragen of typen antwoorden van de cliënt tekenend zijn voor de filosofische praktijk, maar dat in de filosofische praktijk elke vraag als een filosofische vraag kan worden opgevat. Een filosofisch consulent hoeft volgens hem ook geen afgestudeerde filosoof te zijn.

Klik hier voor het volledige artikel: FP-VFP-katern-2012-2.pdf