Op deze pagina vindt u alle documenten die van belang zijn voor leden van de VFP en voor wie van hun diensten gebruik wil maken.

statuten
huishoudelijk reglement
gedragscode voor praktijkvoerend filosofen