Download VFP-Katern Filosofie&Praktijk

Elke drie maanden verscheen het katern van de VFP, een publicatie- en discussieforum in het tijdschrift Filosofie en Praktijk. Dit tijdschrift werd VFP-leden automatisch toegestuurd. Het katern is hier als PDF te openen:

Filosofie & Praktijk, voorjaar 2015, nr. 1 jrg. 36

Winter 2015
Herfst 2015
Zomer 2015
Voorjaar 2015

Winter 2014
Herfst 2014
Zomer 2014
Voorjaar 2014

Winter 2013
Najaar 2013
Zomer 2013
Voorjaar 2013

Winter 2012
Najaar 2012
Zomer 2012
Voorjaar 2012

Winter 2011
Najaar 2011
Zomer 2011
Voorjaar 2011

November 1986